Page 5 - 20240411-referenssiesite-terawatt
P. 5

LINJASANEERAUKSET              Tutustu Terawattiin
                      yrityksenä klikkaa-
     ASUNTOKOHTEITA          malla tai lukemalla
     valmiina 190           QR-koodi.
     HUONEISTOJA
     valmiina yli 8600                             5

ASUNNOT JA TOIMITILAT

     UUDET RIVI-, KERROS- JA
     ERILLISTALOT
     valmiina yli 90
     UUDET PIENTALOT
     valmiina yli 4000
     UUDET JA SANEERATUT
   TOIMITILATYritysOy
     valmiina yli 130

SÄHKÖAUTOJEN LATAUS

      SÄHKÖAUTON LATAUS
      valmiina yli 30 kohdetta ja yh-
      tiötasolla asennettuja lataus-
      asemia yli 1000 kpl.

AURINKOSÄHKÖ

      AURINKOSÄHKÖ
      valmiina yli 20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10