Page 5 - Suomirakentaa_markkinakatsaus_2021_3
P. 5

Pientalorakentamisen kasvu tällaisena aikana on enemmän kuin                                                            ASUNTOKORJAUS LOMARAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN ASUNTORAKENTAMINEN YHTEENVETO
toivottavaa. Vaikea sanoa kasvunopeudesta varsinkin, kun tiedetään,
että siinä on yhteiskunnan velvoitteita kaavoittaa tontteja
pientalorakentamiseen. Erityisesti kyse on noin 10 suurimmasta
kaupungista, joissa kasvutaajamiin tulisi kaavoittaa korkean
tehokkuuden pientalotontteja. Koska meidän omakotivaje on luokkaa 5
– 10 000 aloitusta/vuosi, sitä ei syrjäseutujen tonttitarjonnalla korjata.

Kaupunki- ja kuntapäättäjien tulisi nyt ymmärtää, että
omakotirakentajat ja –asukkaat ovat yhteiskunnan merkittävimpiä
työllistäjiä ja veronmaksajia. Pelkästään rakennusaikana
uudisomakotihanke työllistää 5 henkilöä vuodeksi.

                                                    Suomi rakentaa markkinakatsaus 3/2021 | Rakennustutkimus RTS Oy | 14.3.2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10