Page 4 - Suomirakentaa_markkinakatsaus_2021_3
P. 4

Pientalovaje alkaa siten korjaantua ja siinä tarvitaankin useita 1 000 talon vuosikasvuja.                                          ASUNTOKORJAUS LOMARAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN ASUNTORAKENTAMINEN YHTEENVETO

 Tuhannen talon kasvu tarkoittaa ainakin 5 000 työpaikkaa lisää/vuosi eli
pienrakentajat ovat osaltaan pelastamassa koko Suomea.

                                                Suomi rakentaa markkinakatsaus 3/2021 | Rakennustutkimus RTS Oy | 14.3.2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9