Page 2 - toptruck-kausitarjoukset
P. 2

KORJAAMOESITTELY

Kuhmon Raskaskone Oy

Kuhmon Raskaskone Oy on raskaankaluston ja henkilöauto-           Bremse- ja Wabco-ohjelmistoilla. A-jarruluvallisena ja Db-piirturilu-
      jen monimerkkikorjaamo Kuhmossa. Yritys on perustettu      pien myötä tehdään asiakkaille katsastustarkastukset niin sanotusti
      vuonna 2000 urakoitsija Alpo Heikkisen toimesta. Yrityk-     leimaa vaille valmiiksi. Tiloissa olisi valmius aloittaa myös raskaan-
 sen alkutaipaleella korjaamossa oli kolme asentajaa ja yksi työnjoh-    kaluston katsastus tulevaisuudessa, toistaiseksi saman katon alla
 taja. Tänä päivänä yritys työllistää neljätoista alan ammattilaista    toimivalla Kuhmon Autokatsastus Oy:llä luvat riittävät vain hen-
 ja yrittäjän. Sitoutunut ja osaava henkilökunta on ensiarvoisen tär-    kilö- ja pakettiautoille.
 keä yrityksen toiminnan kannalta, ja henkilökunnan kouluttamiseen
 panostetaan mahdollisuuksien mukaan.                     Yleisimmät varaosat ja suodattimet löytyvät helposti suoraan
                                      varaosamyymälästä. Varastossa on mm. laajasti jarrupuolen ja
  Vuonna 2016 tehtiin yrityksessä sukupolvenvaihdos, ja johtoon      alustan osia, ja löytyypä silloin tällöin joku perävaunun akselikin.
 astui Alpon poika, Janne-Pekka Heikkinen. Janne-Pekka on kasva-      Lisäksi valikoimista löytyvät hydrauliikkaletkut- ja liittimet. Erikoi-
 nut alalle nuoresta lähtien.                        semmat varaosat saa tilattua pääsääntöisesti noin vuorokauden
 Korjaamohalleja ja varaosamyymälää on laajennettu kasvaneen        toimitusajalla.
 tarpeen mukaan useaan kertaan. Viimeisin laajennus saatiin käyt-
 töön vuonna 2019.                               Top Truck -korjaamoketjussa Kuhmon Raskaskone Oy on ollut
                                      alusta asti, eli vuodesta 2017. Tästä on ollut yritykselle paljon apua
  Raskaankaluston remonttipuolella tehdään lähes kaikki remontit:     varaosien hankinnassa, teknisten tietojen sekä koulutuksien saa-
 moottorit, voimansiirto, jarrut, alusta, jarruajot, sähkötyöt, piirturit. misessa.
 Näitä päivittäisiä töitä johtaa työhön osallistuva työnjohto haala-
 rit päällä. Raskastakalustoa palvellaan myös ympäri vuorokauden        Korjaamon tulevaisuuden haasteena on asentajapula, joka tun-
 hyvin varustellulla huoltoautolla.                     tuu olevan yleinen ongelma alalla. Janne-Pekka toteaa, että töi-
                                      hin pääsee kyllä jo riittävän kiinnostuksen alaan omaava tyyppi,
  Vuonna 2014 yrityksen toiminta laajentui raskaan kaluston lisäksi    valmis asentaja ei tarvitse olla, vaan työ ja vanhemmat asentajat
 henkilö- ja pakettiautojen korjaamotoimintaan. Käytössä ovat mm.      opettavat töihin. •
 Boschin ja Autocomin testerit, ABS/EBS-asennus ja huollot Knorr-

2
   1   2   3   4   5   6   7