Page 19 - ToolPackExtra
P. 19

TYÖKALUVAUNUT                    Kahden ylimmän vaunun jokaiseen vetolaatikkoon
                           mahtuu kolme työkalumoduulia sivuilta 21-23.

Classic

Laadukas ja edullinen Boxo-Classic työkaluvaunu seitsemällä vetolaatikol-    Työkaluvaunu U2661
la ja keskuslukituksella. Vaunun vetolaatikot ovat mitoiltaan samat kuin esim.
285-7071A-vaunussa, joten Boxon työkalumoduulit sopivat vetolaatikoihin.    Boxo USA- mallinen työkaluvaunu kuudella
- L 670 , S 459, K 964 mm                            vetolaatikolla ja keskuslukituksella. Kuula-
- Yhden vetolaatikon kantavuus 36 kg                      laakeroiduin kiskoin varustetut vetolaatikot
                                        avautuvat kokonaan, ja laatikoiden kahvoissa
285-7071C   499,-                              on salpalukitus, joka estää laatikoiden
                                        tahattoman aukeamisen. Vaunun kyljissä rei-
        (402,42)                             kälevyseinät yleisimmin käytetyllä 9 x 38 mm
                                        reikäjaolla.
Työkaluvaunu 7071C                               - 	Mitat: L 672, S 475, K 977 mm
sivun 20                                    - 	Yhteen vetolaatikkoon mahtuu kolme
143-osaisella                                  	BX-moduulia
                                        - 	Yhden vetolaatikon kantavuus 40 kg,
899,-työkalusarjalla                              	 vaunun kokonaiskantavuus 700 kg
285-7071C-143 (725,00)                             285-U2661

Työkaluvaunu 7071C                               649,-(523,39)
sivun 20
330-osaisella                                  Työkaluvaunu yläkaapilla

1639,-työkalusarjalla                              Näyttävä ja tilava Boxo USA -työ-
285-7071C-330 (1321,77)                            kaluvaunu yläkaapilla. Kokonai-
                                        suudessa on 19 vetolaatikkoa sekä
Työkaluvaunu nostettavalla                           päällä avattava ylälokero. Kuulalaa-
reikälevyseinällä                                keroiduin kiskoin varustetut veto-
                                        laatikot avautuvat kokonaan, ja laa-
Työkaluvaunu esiin nostettavalla reikälevy-                   tikoiden kahvoissa on salpalukitus,
seinällä, seitsemällä vetolaatikolla ja ovellisella               joka estää laatikoiden tahattoman
kaapilla. Vaunun päällä tasainen 1141 x                     aukeamisen.
482 mm työtaso. Reikälevytaustan koko                      - 	Mitat: L 1127, S 476, K 1486 mm
960 x 460 mm.                                  - 	Vasemmanpuoleisiin
Alas painettuna reikälevyn ja                          	 vetolaatikoihin mahtuu
vaunun takaseinän väliin jää                          	 kolme BX-moduulia,
80 mm tila. Vaunun vetolaati-                          	 oikeanpuoleisiin kaksi
koissa on lukitussalvat,                            - 	Yhden vetolaatikon kantavuus
jotka ehkäisevät veto-                             	 40 kg, yhdistelmän
laatikoiden tahattoman                             	 kokonaiskantavuus 1000 kg
aukeamisen. Kaapissa keskellä                          285-U450111-45081
yksi kiinteä hyllylevy.
-	 Mitat: L 1141, S 635, K 1037 mm                       1990,-(1604,84)

Yhteen vetolaatikkoon                              Työkaluvaunu 530141
mahtuu kolme Boxon
BX-työkalumoduulia                               Erikoisleveä työkaluvaunu. 14 kuulalaakeroitua vetolaatikkoa keskuslukituksella, vain yksi
285-U45171                                   vetolaatikko aukeaa kerrallaan kummastakin pystylinjasta. Vaunun kulmissa törmäyssuojat
                                        ja päädyissä reikälevyseinät, joissa yleisimmin käytetty 9x38 mm reikäjako. Kansi ruostuma-
1790,-(1443,55)                                 tonta terästä. Vasemmanpuoleisiin vetolaatikoihin mahtuu neljä Boxon BX-työkalumodulia,
                                        oikeanpuoleisiin kaksi. Mitat: L 1385, S 510, K 1000 mm
Työkaluvaunu 37071A                               285-530141

Seitsemän erikoisleveää kuulalaa-                        1729,-
keroitua vetolaatikkoa keskusluki-
tuksella, vain yksi vetolaatikko au-                      (1349,35)
keaa kerrallaan. Vaunun kulmissa
törmäyssuojat ja päädyissä reikäle-
vyseinät, joissa yleisimmin käytetty
9x38 mm reikäjako.
Kansi ruostumatonta terästä.
Yhteen laatikkoon mahtuu neljä
Boxon BX-työkalumodulia.
Mitat:
L 940, S 510, K 1000 mm
285-37071A

879,-

(708,87)

                           Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Suluissa veroton hinta. 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24