Page 10 - Produktkatalog-2022
P. 10

En armé av bakterier i världsklass som
eliminerar både lukt och smuts

                                               AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER

Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är     dåliga lukter vid själva källan, och efterlämnar
baserat på mikroorganismer och enzymer, vilket gör     dessutom mikrobiologiska sporer som en hinna över de
att det fungerar som naturens eget rengöringssystem.    behandlade ytorna, vilket i sin tur minimerar framtida
Vid användning av produkten omvandlas organiska       tillväxt av bakterier. Produkten efterlämnar dessutom
substanser, som urin och matrester, till enbart vatten   en frisk och behaglig doft i respektive utrymme.
och koldioxid, samtidigt som dålig lukt ersätts av en
fräsch doft i det aktuella utrymmet. Med andra ord,     ENKELT ATT ANVÄNDA
Biobact rengör, förebygger och sprider väldoft i ett och  Biobact fungerar med fördel på såväl hårda ytor som
samma moment.                        på olika textilier. På hårda ytor stryks produkten på
                              ganska rikligt, man låter medlet verka en stund och
Att använda Biobact ger den stora fördelen att inte     därefter torkar man med en fuktig trasa. På särskilt
bara dåliga lukter elimineras, utan även ursprunget     belastade ytor bör medlet torka in för att uppnå maxi-
till själva luktproblemet. Produkten bryter effektivt    malt förebyggande effekt. På mattor och andra textilier
ner de organiska substanser som är grundorsaken till    sprayar man på rikligt så området blir vått. Borsta in
en illaluktande miljö, vilket gäller såväl om problemet   vätskan i området och lämna det så att bakterierna kan
finns i luften eller på en yta som i diverse svåråtkomliga arbeta. Svårare än så är det faktiskt inte.
skrymslen.
                              Sammanfattningsvis har Biobact tre olika funk­tioner på
MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN                  en och samma gång: problemlösare (rengör och elimi-
Biobact är framtaget för användning i en rad olika     nerar lukter), problemförebyggare (minimerar framtida
typer av utrymmen, såsom toaletter, soprum, badrum,     luktgener) och bakteriekontroll (förebyggande mot
motionslokaler och omklädningsrum mm. Det vill säga     farliga bakterier). Att produkten dessutom är en de av
miljöer där organiska material har en förmåga att växa   mest miljöriktiga på marknaden är ju inte heller någon
till sig alltför snabbt. Biobact har flera rengörande    nackdel, eller hur?
funktioner. Medlet rengör effektivt och eliminerar

NATURENS EGET RENGÖRINGSSYSTEM
De aktiva mikroorganismerna bryter ner organiska rester vid tex urinoarer och toaletter och eliminerar på så sätt
orsaken till dålig lukt. Mikroorganismerna lever av organiskt material, och verkar därför så länge det finns material
att leva på. Produkterna fungerar som naturens eget rengöringssystem och är ofarligt för människor, djur och natur.

                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15