Page 6 - Bjelin_Kovetettu_puulattia_FIN_selattava
P. 6

SISÄILMAN LAADUN
PA R A N TA M I N E N

Alentaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä            Vähentävät viruksia & bakteereita

Pinnoitusmateriaaleista erittyvillä haihtuvilla orgaanisilla Testit eri bakteereilla ovat osoittaneet, että Hygienius-
yhdisteillä (VOC) on negatiivinen vaikutus sisäilman laa-   lattiat voivat vähentää sekä viruksia että bakteereita.
tuun ja ne aiheuttavat potentiaalista uhkaa terveydelle.   Testien mukaan yli 99,9 %:ia viruksista on hävinnyt
Valokäsitellyt Hygienius-lattiat raikastavat sisäilmaa    neljän tunnin jälkeen ja kahdeksan tunnin jälkeen
ja käytännöllisesti katsoen eliminoivat haitalliset VOC-   99,6 %:ia kaikista bakteereista on hävinnyt.
yhdisteet ja epämiellyttävät hajut.

NÄIN HYGIENIUS                                           Hygienius
TOIMII                                              poistaa yli 99
                                                %:a viruksista ja
Hygienius poistaa yli 99 %:ia viruksista ja bakteereista ja                  bakteereista sekä
eliminoi voimakkaita hajuja ja vaarallisia aineita.
                                                   eliminoi voimakkaita
                                                    hajuja ja vaarallisia

                                                        aineita

   UV- ja näkyvä valo                                              Hygienius rikkoo
käynnistävät luonnollisen                                            myrkyllisiä aineita
                                                         hiilidioksidiksi ja
   fotokatalyyttisen
ilmaapuhdistavan reaktion                                                vedeksi

                   UV- ja                           Vesi ja
                  näkyvä valo                         hiilidioksidi

                                 UV- ja
                               näkyvä valo

                                     UV- ja
                                   näkyvä valo

                        Lattia altistuu haitallisille partikkeleille,
                             bakteereille ja viruksille
   1   2   3   4   5   6   7   8