Page 5 - Bjelin_Kalanruotoparketti_FIN_selattava
P. 5

Kalanruotoparketti

Parasta laatua
edullisempaan
kokonaishintaan

Onko sinua joskus houkutellut         Tämä prosessi on hankala ja vaatii erityistä
ajatus kalanruotoparketista,         ammattitaitoa. Siksi asennuskustannukset
mutta olet luopunut ideasta          muodostavat huomattavan osan
hankalan asennusprosessin           lattian kokonaiskustannuksista. Uuden
vuoksi?                    innovatiivisen kalanruotoparkettimme avulla
                       asennuskustannusten osuus laskee minimiin.
Bjelin on muuttanut perinteisen
käsityötuotteen moderniksi          Uivaksi asennettavan kalanruotoparkettimme
lattianpäällysteeksi, jolla on kaikki ne   suurimpia etuja on nopea ja helppo asennus.
ominaisuudet, joita modernilta tuotteelta   Parkettisauvat lukittuvat toisiinsa palapelin
nykyisin halutaan - korkea laatu,       tavoin lukkopontin avulla. Lattia asennetaan
luotettavuus ja tehokkuus.          uivaksi aluslattian päälle.

Kun kalanruotoparketti asennetaan       Käytä hyväksesi helppoa asennustapaa ja
perinteisellä tavalla, pitää sauvat liimata  tunnet pian jalkojesi alla aidon puun lämmön
tai naulata aluslattiaan ja sen jälkeen hioa ja saat ihailla aidon kalanruotoparketin
2 – 3 kertaa ennen kuin lattialle voi tehdä  kauneutta kodissasi.
pintakäsittelyn.

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10