Page 6 - Polaris-Business-Park
P. 6

TILOJEN NOPEA
                       MUUNNELTAVUUS
                       AVAINASEMASSA

MONIPUOLISIA,
MUUNNELTAVIA
TYÖTILOJA ERI TARPEISIIN

Tilanteet ja tarpeet toimitilojen suhteen voivat muuttua nopeas-
tikin, siksi on tärkeää, että tilat ovat muuntojoustavat ja helposti
muokattavissa. Polaris Business Park koostuu kolmesta talosta,
jotka vastaavat nykypäivän toimitilojen vaatimuksia. Vega, Ca-
pella ja Castor-talot ovat valmistuneet vuosina 2008–2011.
Polaris Business Parkissa on tarjolla erikokoisia toimitiloja, jotka
edesauttavat tehokasta tilasuunnittelua sekä valoisan ja viihtyi-
sän työympäristön luomista. Kaikissa toimitiloissa on ilmastointi
ja nopeat tietoliikenneyhteydet helpottamassa arkeasi. Tarjo-
amme yhteistyökumppaneidemme kautta myös Workplace
management -palvelua, jonka avulla työtilat saadaan tukemaan
organisaation toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Tarvitsipa työyhteisösi huoneita, avotilatoimistoa tai jotakin siltä
väliltä, sopivat ratkaisut löydät Polaris Business Parkista.
   1   2   3   4   5   6   7   8