Page 3 - SuomenTPP_yleisesite
P. 3

Kalliopultit
Kalliopulttivalikoimamme kattaa väliaikaisen ja lopullisen
pultituksen sementti- ja hartsijuotoksella sekä kärkiankkurilla.
Tarjoamme mm. jännepunos-, kitka-, harjateräs-, pora-, sekä
kiirunapultteja.

Kaivosverkot
Kaivoskäyttöön kehitetty hitsattu kaivosverkko ruiskubetonin
raudoitteeksi tai pintaverkoksi. Lisäksi kalliolujitukseen
tarjolla harjateräksestä tehty kallioside.

Kuidut
Betonilattioiden raudoitus kuidulla säästää aikaa,
kun perinteiseen raudoitukseen liittyvät valmistelu- ja
asennustyöt jäävät pois.
Perinteisten maanvaraislaattojen ja paalulaattojen lisäksi
kuituja voidaan käyttää pintalattioissa ja kelluvissa lattioissa.
Kuitujen sovelluskohteita on myös elementtirakentamisessa,
katu- ja tierakenteissa (mm. bussipysäkit, risteysalueet) ja
kallioruiskutuksissa.

Betonin vedeneristysaineet
Betonin vedeneristysainetta käytetään pieniä määriä
lisäämään betonin vesitiivistysominaisuuksia.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. kellarit, maanalaiset
säiliörakenteet, perustusten seinät, erilaiset vesitiiviit laatat,
tunnelit, parkkihallit, viemäröinti, vedenkäsittelyjärjestelmät,
vesitornit ja vedenalaiset betonirakenteet.

Injektointi
Kalliotilojen injektointiin tarjolla sementtipohjainen
injektointisementti ja monikertamansetit sekä testivälineet
ennakkokokeiden laadunvalvontaan.

Ilmanvaihto
Raittiin ilman johtaminen kaivoksiin, liikennetunneleihin ja
muihin maanalaisiin tiloihin varmistaa turvallisen oleskelun
ja työskentelyn tiloissa. Ventiflex-tuuletusputkilla saadaan
aikaan erittäin korkealaatuinen tuuletusputkijärjestelmä
maanalaisiin tunneleihin ja kaivoksiin.
   1   2   3   4