Page 7 - FixusLehdykka--
P. 7

Ruiskutusjärjestelmän
puhdistusaine

Lisäaine bensiinille puhdistaa polt-
toaineita ja ruiskutusjärjestelmän
palojäämistä ja sakkautumista
300 ml

107-2822

  990

           33,00 /l

Kaasuttimen puhdistaja MTX              Hiukkassuodattimen           Öljyn lisäaine LEAK STOP

Poistaa saostumat polttoaine-            suoja-aine               Elvyttää moottorin kumi- ja muovi-
järjestelmästä, venttiileistä sekä                              tiivisteet ja estää niiden kautta syn-
palotilasta estäen samalla niiden          Dieselmoottoreille, joilla ajetaan   tyvät öljyvuodot. Ehkäisee myös
uudelleenmuodostumisen.                                   öljyn ohenemisen ja sen myötä
Lisätään polttoaineen joukkoon            pääasiassa lyhyitä matkoja. Varmis-   päätymisen palotilaan.
tankkauksen yhteydessä.                                   300 ml
300 ml                        taa hiukkassuodattimen regeneroin-   107-2806
107-2810
                           nin käynnistymisen ja sen myötä      1550
  890                                                         51,67 /l
             29,67 /l          suodattimen puhdistumisen. Ei sovi

                           ajoneuvoille, joissa on Eolys-lisäai-

                           neen syöttö.

                           250 ml    1050
                           107-8349

                                  42,00 /l

SUPER ADDITIVE                    Jäähdyttäjän              Öljyn lisäaine

Hoitaa kaikkia dieselruiskutusjärjes-        paikkausaine              SMOKE STOP

telmän rakenneosia. Parantaa die-          Paikkausaine pienien vuotojen tukki-  Vähentää öljynkulutusta männän-
                           miseen moottorien jäähdytysjärjestel-
selpolttoaineen syttymisherkkyyttä          missä. Soveltuu käytettäväksi kaikkien renkaiden ja venttiilinohjainten
                           yleisimpien jäähdytysnesteiden kanssa.
ja takaa moottorin tasaisen käynnin.         250 ml                 kautta kaikissa moottoreissa. Estää

Lisätään polttoaineen sekaan tank-                              moottoriöljyn viskositeetin laskun

kauksen yhteydessä, vaikutus kes-                              kovimmassakin kuormituksessa

tääjopa 2000 km.                                       parantaen siten moottorin tiiviyttä.

250 ml      950                107-2828   620            300 ml   990
107-2814                                           107-2808

         38,00 /l                     24,80 /l               33,00 /l

Hyytymisen estäjä                  Jäähdyttäjän              Venttiilinnostajan

Parantaa dieselpolttoaineen vir-           puhdistusaine              lisäaine

tausta ja suodattuvuutta. Var-            Jäähdytyskennon ja -kanavien      Puhdistaa öljynkierron öljykanavat

mistaa kaikkien dieselkäyttöisten          huuhteluun. Poistaa tehokkaasti     sinne kertyneistä epäpuhtauksista

moottorien käyttövarmuuden alhai-          ruostetta, kattilakiveä ja epäpuh-   ja palauttaa hydraulisten venttiili-

sissa lämpötiloissa. Sekoittuu kaik-         tauksia estäen niiden aiheuttaman    nostajien optimaalisen toiminnan.

kiin perinteisiin diesel- ja biodiesel-       moottorin ylikuumenemisen        Lisätään uuden öljyn joukkoon öljy-

polttoaineisiin.                   300 ml                 vaihdon yhteydessä.
                           107-2829
150 ml      590                       990            300 ml   1050
107-5130                                           107-8338

         39,33 /l                     33,00 /l               35,00 /l

Bensiini 0,5 l              Jäänestoaineet      Diesel 3 l        Jäähdytinneste G12+
114-B                               114-D3
                       Diesel 0,5 l                  Longlife väritön
                       114-D
                                               •	 1 l
                                               •	 Bensiini- ja dieselmoottoreihin
                                               •	 Sopii sekä kevyen että raskaan kaluston

                                                ajoneuvojen ja työkoneiden jäähdytinjär-
                                                jestelmiin

                                               114-JLLV1

     300              350            1690           490
       6,00 /l            7,00 /l            5,63 /l       7,00 /l

                                Merkillisen reilu.                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12