Page 1 - Albatrossi-_-Albatrossen-4_2019
P. 1

Laivamalleja ja merihistoriaa s. 20
Fartygsmodeller och sjöhistoria s. 22

 Merimieseläkekassan asiakaslehti | Sjömanspensionskassans kundtidning | 4.2019

                         Harppuuna-
                         korttelin joulu

                                        s. 24

                         Harpun-
                         kvarterets jul

                                        s. 26
   1   2   3   4   5   6