Page 1 - SV1903_kuopio
P. 1

Sähköviesti

 KUOPION ENERGIA OY:N JA KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N ASIAKASLEHTI 3 l 2019

                           Uusi Väppi-
                           palvelu
                           helpottaa
                           energiankäytön
                           seuraamista
                           Esitys Kuopion
                           Energian ja
                           Savon Voiman
                           yhdistymisestä
                           vastaa energia-
                           alan kilpailuun

    Kirjailija Sirpa Kähkönen:

KASVUVUOSIEN KAUPUNKI
  JÄÄ IHMISEEN SYVÄLLE

                                                                        1
   1   2   3   4   5   6