Page 1 - SV1902_kuopio
P. 1

Sähköviesti

 KUOPION ENERGIA OY:N JA KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N ASIAKASLEHTI 2 l 2019

Ympäristö­
ystävällinen
energian­
tuotanto
vähentää
päästöjä ja
hukkaa
Sähköverkon
uudet sopimus­
ehdot ovat
kaikille samat

               Jorma Uotinen:

KUOPIO SEURAA MINUA
    JA MINÄ KUOPIOTA

Lehden liitteenä: Uudet sähkönsiirtohinnat 1.7.2019 alka1en
   1   2   3   4   5   6