Page 1 - Torsasbladet2023-02
P. 1

Information om nya TORSÅSBLADET

TORSÅSBLADET kommer ut 4 gånger per år: vår, sommar, höst och jul. Det är numera digitalt, lig-
ger på www.torsasbladet.se. Ett mindre antal trycks också upp som tidigare och finns att hämta i brevlåda
på anslagstavlan vid Systemet, i matvaruaffärerna i Bergkvara och Söderåkra, på Torsås bibliotek samt hos
Möre Bok och Kontor. I Barometern annonseras när bladet kommer ut.

Vårnumret ges ut ett par veckor före Våryran som i år infaller i halva maj.
Sommarnumret blir i slutet av juni/början av juli för aktiviteter under sommaren.
Höstnumret täcker oktober och november och
Julnumret presenterar erbjudanden , julhälsningar och evenemang för jul- o nyårshelgerna.

Alla kan annonsera, både företag, föreningar och privatpersoner, också boende utanför Torsås kom-
mun (i mån av plats). Exakta datum för utgivning kommer att finnas på www.torsasbladet.se och på
www.facebook.com/torsasbladet.

Här inunder hittar du storlekar och priser. Privatpersoner och föreningar har 20% rabatt på pri-
serna som står i rutorna. Bokning och manus måste vara inlämnade minst en vecka före utgivning.

Nästa nummer blir alltså till våren. Kontakta oss edan nu om Du är intresserad att finnas med.

(Vi förbehåller oss alltid rätten att tacka nej till annonser. Bladet ges bara ut om det bokas annonser för minst fyra A4-sidor.)

    100 x 35 mm       100 x 145 mm   VECKOANNONSERING TORSÅSBLADET
   = 350 kr + moms     = 1.200 kr + moms
                        Mellan de större utgivningarna ger vi möjlig-
    100 x 70 mm               het för alla att lägga in tillfälliga annonser, som
                        behöver ligga ute bara några veckor. Det kan
   = 650 kr + moms              vara fråga om privatannonser för försäljning el-
                        ler annat, tillfälliga erbjudanden från handeln,
  Helsida kostar 4.000 kr           föreningsevenemang, mötes­annonser eller an-
Föreningar o privatpersoner           nat. Här betalar man bara för det antal veckor
                        man vill synas på www.torsasbladet.se (Upp-
     har 20% rabatt.            tryck av bladet görs inte för dessa annonsblad).
 Önskas flera annonser hör
                        Som introduktion till denna möjlighet ges fram till
    om pris med oss.             15 febr gratisplats. Skicka in färdig pdf- annons
                        i någon av storlekarna enligt nedan. Ange ockå
 200 x 145 mm                 vilka veckor annonsen ska ligga ute.
= 2.200 kr + moms                VÄLKOMMEN ATT PROVA! Boka på:

                                 torsasbladet@morebok.com

                         Avgift för korttidsannonser som ligger ute någon
                         eller några veckor:

                         100x35: 25 kr/vecka
                         100x70 mm: 50 kr per vecka
                         100x145 mm (1/4 A4): 100 kr per vecka
                         200 x 145 mm (½ A4): 150 kr per vecka
                         Helsida: 200 kr per vecka
   1   2   3   4