Page 9 - Web_Lehti_Trophy2022
P. 9

kilpailussa pronssille kaksi pistettä paremmalla
kokonaispistemäärällä kuin yhdysvaltalaiset.

Hämeenlinnalaisilla on nyt 70 vuotta olym-
piakesän jälkeen velvoittava esimerkki mie-
lessään ja korkea tavoite onnistua kaupungin
suurimman viisiottelutapahtuman järjestämi-
sessä sitten vuoden 1952.

 Olympiakisojen jälkeen 5-ottelun harrastus
puolustusvoimissa väheni. Sen korvasi yhä
enemmän sotilaskolmiottelu, josta puuttuivat
miekkailu ja ratsastus. Tämä haittasi nykyaikai-
sen 5-ottelun harrastamista Suomessa. Hämeen-
linnassakin laji pääsi unohtumaan.

 Vuonna 2018 perustettiin Antti Simolan
kuntalaisaloitteen pohjalta syntynyt ensimmäi-
nen oma hämeenlinnalainen lajiseura, Nykyai-
kainen 5-ottelu Hämeenlinna 52 ry, lyhyemmin
Hämeenlinnan 5-ottelijat (HML5). Seura on
neljässä vuodessa kasvanut lajin kansalliseksi
suurseuraksi, joka kamppailee vakavasti Hel-
singin 5-ottelijoiden kanssa maan ykkösseuran
asemasta. ■

                               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12