Page 8 - Web_Lehti_Trophy2022
P. 8

Hämeenlinna on ikuisesti
olympiakaupunki

Heinäkuun 20. päivänä tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta siitä,
kun viidennentoista olympiadin kisojen nykyaikaisen 5-ottelun
kilpailut julistettiin avatuiksi Ahvenistolla.

V aikka Ahvenisto kuului vuonna 1952 viral-      maastojuoksun rata on myöhemmin pystytty
     lisesti Vanajan kuntaan, puhuttiin alusta   varsin tarkkaan löytämään maastosta, mutta
     alkaen Hämeenlinnan olympialaisista.     aktiivisessa kilpailukäytössä se on harvoin.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Alanko     Miekkailua varten rakennettiin kymmenen
lausui Ahveniston juhlakentällä hetkeä aikaisem-    puurakentein katettua miekkailurataa, jotka
min sytytetyn olympiatulen juurella avajaissanat.   purettiin kisojen jälkeen. Maastoesteratsastuk-
                            sen rata on osin metsittynyt eikä tarkoitusta
 Kuulijoina oli pari tuhatta Hämeenlinnan ja lähi-  varten rakennettuja esteitä ole enää olemassa.
seutujen asukasta jotka oivalsivat tapahtuman his-   Ampumarata oli oli Poltinahon kasarmialueella,
toriallisen arvon. Urheilijoita oli osallistuvista 19 nykyisten Poltinahon liikuntahallien kohdalla.
maasta yhteensä 51. Avajaisissa heitä oli vain pari-  Nykyinen Ahveniston ampumarata on peräisin
kymmentä, koska kilpailut alkoivat jo seuraavana    vuodelta 1963.
päivänä. Kansainvälisen viisiotteluliiton UIPM:n ja
Kansainvälisen Olympiakomitean edustajat olivat     Kilpailuissa jännitti päivittäin pari tuhatta kat-
kutsuvieraina paikalla, samoin runsaslukuinen     sojaa, ampumaradalla noin 500. Nykyistä Ahve-
lehdistö.                       niston kivikatsomoa ei vielä ollut, mutta Uima-
                            stadionin viereiseen rinteeseen nykyisen pysä-
 Olympiakisat oli myönnetty Helsingille, mutta    köintipaikan yläpuolelle oli rakennettu penkki-
kilpailuja järjestettiin muissakin lajeissa, jalka-  katsomo. Maastossa oli lisäksi paljon satunnaisia
pallossa ja maahockeyssä. Hämeenlinnassakin      katsojia. Ulkomaisten katsojien määrä jäi vä-
järjestettiin pari maahockeyn lohdutussarjan      häiseksi, vaikka Hämeenlinnassa oli varauduttu
ottelua Kaurialan kentällä. Hämeenlinna oli kui-    majoittamaan satoja kisavieraita eri maista.
tenkin ainoa paikkakunta, jossa Helsingin lisäksi
suoritettiin kokonainen olympialaji alusta loppuun   Viisipäiväisen kilpailun ennakkosuosikki
palkintojenjakoihin saakka. Siksi Hämeenlinna on    ainakin suomalaisten laskelmissa oli Lauri
ikuisesti todellinen olympiakaupunki.         Vilkko, joka oli neljä vuotta aikaisemmin ollut
                            Lontoon olympiakisoissa neljäs. Tällä kertaa
Ahveniston Uimastadion – niin kuin 70 vuotta      olympiakullan vei Ruotsin Lars “Lasse” Hall.
sitten ylväästi ja ansaitusti sanottiin – on ainoa   Hän oli 25-vuotiaana nykyaikaisen viisiottelun
                            siihenastisista olympiavoittajista alle 30-vuotias
    sellaisenaan säilynyt olympiaviisiottelun    ja ensimmäinen siviiliurheilija perinteisessa soti-
         suorituspaikka. Kisan päätteeksi   laslajissa. Paras suomalaisottelija oli Olavi Man-
               juostu neljän kilometrin nonen, loppupisteissä viides. Lauri Vilkko oli
                            seitsemäs ja Olavi Rokka kolmastoista. Ahvenis-
                            tolla suomalaisten kompastuskivi oli miekkailu,
                            siinä sijoitukset jäivät kauas odotetuista. Suomi
                            oli joukkueena paras ammunnassa, uinnissa ja
                            maastojuoksussa; se nosti suomalaiset joukkue-

                                                        Hämeenlinnan olympiaviikon avajaisissa
                                                       19.7.1952 nykyaikaisen 5-ottelun Suomen

                                                            joukkueen varamies Arvo Vilhunen
                                                              sytytti Ahveniston olympiatulen.

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12