Page 5 - Web_Lehti_Trophy2022
P. 5

Monista sääntömuutoksista huolimatta miekkailu on säilyttänyt perinteisen perusluonteensa.

mäksi. Maastoratsastus on muutettu turvallisem-     Nykyaikainen 5-ottelu on
paan esteratsastukseen. Vapaauintimatkaa on       uusimmissa muodoissaan
lyhennetty. Miekkailun otteluaikaa on lyhennetty.    ottanut huomioon
Viimeisimpänä uudistuksena ammunta ja juoksu       kestävään kehitykseen
yhdistettiin vuonna 2010 ja seuraavana vuonna      liittyvät tekijät.
siirryttiin ilmapistoolista turvalliseen ja ekologi-
seen laserammuntaan (Laser Run). Nykyaikaises-      rytyminen laseraseisiin poistaa metallijäämien
sa viisiottelussa saavutettu tulos tai aika muun-    aiheuttamat haitat ampumapaikoilta. Ratsastus
netaan pisteiksi, eri lajeissa erilaisilla kertoimilla. on muuttunut viiden kilometrin maastoeste-
Nykyaikainen 5-ottelu on monipuolinen laji, jota     ratsastuksesta rataesteratsastuksesksi. Tämä
voi harrastaa 7-vuotiaasta jopa 80 vuoden ikään     muutos on tehnyt ratsastuksesta turvallisempaa
saakka.                         sekä hevosille että ratsastajille. Uintimatka on
                             lyhentynyt yleisessä sarjassa 300 metristä 200
 Nykyaikaisessa viisiottelussa kilpailtiin       metrin. Nuorimmilla ikäluokilla sekä vanhim-
vuosikymmenten ajan vain yksi laji päivässä.       missa ikäsarjoissa uitava matka voi olla 100 tai 50
Olympiakisojen lajimäärän kasvaessa supistettiin     metriä.
viisiottelu 1992 Barcelonassa nelipäiväiseksi ja
maastojuoksun sijaan päätöslajina oli ratsastus.      Viisiottelun osalajien harrastaminen ja
Seuraavissa olympiakisoissa, 1996 Atlantassa laji    harjoittelu takaavat monipuolisen liikunnan ja
ahdettiin yhteen päivään ja maastojuoksu siirret-    mielenkiintoisen mahdollisuuden omien kykyjen
tiin taas viimeiseksi lajiksi. Vuoden 2008 uudis-    kokeilemiseen. Harrastajien määrän lisääntyes-
tuksen jälkeen viimeisenä lajina on ampumajuok-     sä monipuolisen liikunnan terveysvaikutukset
su. Mastersien eli veteraanien MM -kilpailut ovat    kaikissa ikäryhmissä lisääntyvät. ■
useampipäiväisiä, koska ikäluokkia ja osallistuja
on paljon, samoin joukkueita.

Omalta osaltaan nykyaikainen viisiottelu on
uusimmissa muodoissaan ottanut huomioon kes-
tävään kehitykseen ja ympäristön kuormituksen
vähentämiseen liittyvät tekijät. Ammunnassa siir-

                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10