Page 4 - Web_Lehti_Trophy2022
P. 4

Hämeenlinnan olympiaviisiottelun miekkailu järjestettiin Ahvenistolla tilapäisillää katetuilla radoilla.

Eri ikäkaudet
kohtaavat 5-ottelussa

Nykyaikainen viisiottelu on vuoden 1912 Tukholman olympiakisoja
varten kehitetty monipuolisuusurheilu, joka on pitänyt pintansa
toista sataa vuotta monenlaisissa muutospaineissa.

Nykyaikaisten olympiakisojen perustajaisä      nuorten viisiottelukisoissa ja pohjoismaisissa
     Pierre de Coubertin kehitti nykyaikaisen  arvokisoissa.
     viisiottelun ajan ihanteiden mukaisek-
 si herrasmiessotilaiden monipuolisuuslajiksi     Suomalainen viisiotteluosaaminen erityisesti
 1900-luvun alussa. Hän piti esikuvanaan antiikin  kilpailujen järjestämisen vaikeassa taidossa sai
 Olympian kisojen viisiottelua, johon kuuluivat   korkeimman kiitoksen, kun vuoden 1952 olympia-
 kiekonheitto, keihäänheitto, pituushyppy, paini ja kisojen viisiottelu järjestettiin kokonaisuudessaan
 pikajuoksu. Coubertin valitsi sotilasosaamiseen   Hämeenlinnassa, Ahveniston urheilupuistossa.
 kuuluneista lajeista ratsastuksen, miekkailun,
 tarkkuusammunnan, uinnin ja maastojuoksun.      Lajin suuret muutokset alkoivat, kun sen hui-
                           pulla eivät enää urheilleet ainoastaan sotilaat niin
 Suomalaiset ovat harrastaneet nykyaikaista     kuin alkuvuosikymmeninä. Nykyisin nykyaikai-
 viisiottelua alusta alkaen. Maailman huippua    set viisiottelijat ovat enimmäkseen siviiliurheili-
 suomalaisottelijat edustivat 1940-luvulta 1970-lu- joita.
 vulla. Saaliina on ollut muun muassa olympiaki-
 soista, kaksi henkilökohtaista ja kolme joukkue-  Nykyaikainen 5-ottelu on muuttunut paljon
 mitalia. Myöhemminkin Suomi on menestynyt      siitä mitä se oli Hämeenlinnan vuoden 1952 olym-
                           pialaisten aikoihin. Nykyään sitä on kehitetty eri
                           ikäryhmille sopivammaksi ja yleisöystävällisem-

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9