Page 2 - Web_Lehti_Trophy2022
P. 2

Nuorten vauhdilla                                  Hml
jäsenmäärä
nollasta sataan                                Hämeenlinnan
                                       5-ottelijoiden
Hämeenlinnan 5-ottelijat on saanut opetus-                  tiedotuslehti
ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen                     1 • 2022
seuratoiminnan kehittämistuen.                        Toimitus

HML5 on voimakkaan kehittämisen vaiheessa. Vaihe kestää            PRO Viestintä
vuoden 2023 loppuun, jolloin toiminnan tunnettuus on vakiintunut.
Uusien jäsenten rekrytointi pystytään hoitamaan entistä paremmin       Päätoimittaja
ja harrastajamäärä kasvaa.
                                       Sulevi Pellinen
 Lapsille käynnistettiin keväällä 2021 suuren suosion saanut matalan     sulevi.pellinen@proviestintä.fi
kynnyksen 5-ottelukerho lapsille ikäryhmässä 8–12-vuotiaat. Keväällä
2022 aloitettiin jatkuvatoiminen 5-ottelukerho. Kerholaiset ovat samalla   Taitto
seuran nuoria jäseniä.
                                       Timo Miettinen
 Heinäkuussa 2022 pidettävä kansainvälinen Pentathlon Hämeen-
linna 1952 Trophy -kilpailu on samalla vuoden 1952 Hämeenlinnan        Julkaisija
olympiaviisiottelun 70-vuotisjuhlakisa.
                                       Hämeenlinnan 5-ottelijat
Seuratoiminnan vakiinnuttamisen vaiheessa vuodesta 2024            www.hml5.fi
pystytään toimimaan entistä omavaraisemmin. Jäsenmäärä ja toimin-       info@hml5.fi
not kasvavat tasolle, jolla laadukas toiminta on mahdollista
ilman suurta ulkopuolista rahoitusta.                        HML 5

Vuonna 2030 HML5 on tavoitteiden toteutuessa Suomen johtava
ja kansainvälisesti merkittävä 5-otteluseura. 5-ottelutalenttien ohjel-
mallinen haku 13–17-vuotiaille käynnistyi jo vuonna 2021. Ryhmästä
pyritään luomaan kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin tähtäävä
joukkue eri ikäluokkiin. ■

VAIHE   VAIHE VAIHE VÄLI- VAIHE            PÄÄ-
  I    II   III TAVOITE IV            MÄÄRÄ

                             2030

HYVÄ JOHTAMINEN JA VAKAA TALOUS             KANSAINVÄLINEN TASO

Seuran  2019  2022   Jäsen       2024
perusta- 2021  2023   määrä       2025
minen           nollasta
2018            sataan

UUSIEN JÄSENTEN JATKUVA REKRYTOINTI

Aloitus Rakennus Kehitys           Vakiintu-
                        minen

AMMATTIMAINEN VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA

Hämeenlinnan 5-otteluseuran kehittämismalli.
   1   2   3   4   5   6   7