Page 1 - YEAB_folder_Sparael_221013
P. 1

Hej alla
som bor i Ystad!

 Vinter och vkäyrlma en.äOrmmarvisihgjäolpcsh vi kriasnkevriabråsdkeyhpöågvearrkäakpnirnisgeatromcehnfåobckehsåålalatteslteån.
utan el och                   åt

Varenda en av oss måste bidra. Du också.

   Om du minskar din förbrukning påverkar det dina egna kostnader, men du bidrar
även till att din familj, vänner, grannar och alla andra får en billigare vardag - samt att
risken för att elnätet kopplas bort minimeras. Enligt EU-kommissionen måste Sverige

   och övriga medlemsländer minska sin totala energiförbrukning med 10%. Om alla
bidrar är chanserna mycket goda att vi klarar detta. Men en förändring måste ske nu.
   1   2   3   4