Page 8 - DA-Group_25-vuotisjuhlajulkaisu
P. 8

Älykästä ostamista

KAUPPOIHIN

Miten palvella paremmin kaupassa asioivia asiakkaita? Miten auttaa löytämään
oikea tuote ja miten kertoa tarjouksista juuri oikealla hyllymetrillä? Spottio Indoor
Solution Oy on kehitellyt älykkäitä ostoskärryjä jo 10 vuoden ajan. Tänä vuonna
tuote saadaan kauppoihin yhteistyössä DA-Groupin kanssa.

Kun Spottio Indoor Solution pilotoi älykärryjä   tuotevalmistus. Ville Kolehmaisen mukaan
ensimmäisen kerran vuonna 2013, tuotteen      yhden toimijan ratkaisu on ylivoimainen, sillä
lanseeraamisen suurimpana esteenä oli lai-     se vähentää turhaa työtä ja virheitä, parantaa
tekustannukset. Yksittäinen tablettitietokone   kommunikaatiota ja lisää toimitusvarmuutta.
maksoi 400-500 euroa. Toinen este oli tarkan
paikannuksen puuttuminen.               – Meillä on vuosien varrelta kertynyt pal-
                          jon tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi.
  – Löysimme kolme vuotta sitten toimivan     Tiedämme myös, missä kohtaa on suurimmat
paikannusjärjestelmän. Sellaisen, joka toimii   haasteet. Olen ollut positiivisesti yllättynyt, mi-
puolen metrin tarkkuudella. Nyt myös kompo-    ten suurella pieteetillä DA-Group on pystynyt
nenttien hinnat ovat tulleet reilusti alas, mikä  ottamaan kaiken antamamme tiedon vastaan
tekee investoinnista kannattavan kauppiaalle,   ja muodostamaan sen pohjalta synteesin.
kertoo Spottio Indoor Solutionin toimitusjohta-
ja Ville Kolehmainen.                      Nopeasti
                          kansainvälisille markkinoille
  Älykärryjä on pilotoitu sittemmin kahteen ot-
teeseen. Ennen valmistuksen aloittamista piti   Spottio Indoor Solutionin ja DA-Groupin yhteis-
kuitenkin löytää oikea kumppani, sellainen,    työ alkoi tämän vuoden alusta. Ensimmäiset
joka onnistuu tekemään sillisalaatista koko-    valmiit tuotteet toimitetaan alkusyksystä. Ville
naisuuden.                     Kolehmaisen mukaan DA-Groupin työ on ollut
                          ammattitaitoista ja sujuvaa. Myös sovitussa
  – Olimme kokeilleet toimintatapaa, jossa on   aikataulussa ollaan pysytty.
monta eri toimijaa ja toimittajaa, emmekä saa-
neet kokonaisuutta soimaan yhteen. Tuttavan      – Kauppiaat odottavat jo tätä tuotetta. Meil-
kautta kuulin DA-Groupista, joka pystyisi toimit- lä on paljon tutkimustietoa siitä, kuinka älykär-
tamaan meille koko paketin saman katon alta.    ry kasvattaa ostosten keskisummaa. Kärryn
                          käyttäminen auttaa myös löytämään oikeat
Avainsanana kokonaisvastuu             tuotteet ja se nopeuttaa kassalla asiointia. Asi-
                          akkailta saatu käyttäjäpalaute on todella posi-
Ostoskärryn äly ja kaikki toiminnot on laitettu  tiivista, Kolehmainen kertoo.
tablettitietokoneelta näyttävän kokonaisuu-
den sisälle. Asiakkaalle tuote näyttää siis      Älykärryn suurimmat markkinat ovat Suo-
tabletilta, mutta taustalla on monta liikkujaa.  men ulkopuolella. Ensimmäisenä kärryt ote-
                          taan käyttöön kuitenkin kotimaisessa kauppa-
  – Tavallisen tabletin akku ei kestä koko    ketjussa.
päivän käyttöä. Suurempitehoiset akut on siis
saatava saman kotelon sisään. Ratkaistavaksi     – Meidän näkökulmasta älykärryn käyttöön
tuli myös muun muassa kärryjen lataaminen ja    ottaminen menee helposti. DA-Groupilta läh-
viivakoodeja lukevan skannerin upottaminen     tee paketeissa valmiit osat kauppaan, jossa
laitteeseen, kertoo DA-Groupin Industry-tulos-   meidän asennusporukka hoitaa asian lop-
yksikön vetäjä Peter Hakala.            puun, toteaa Ville Kolehmainen.

  DA-Group toimittaa älykärryn kokonaisrat-     Lue lisää älykärryistä spottio.com
kaisuna, johon kuuluu suunnittelu, design ja

8 #DAGROUP25
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13