Page 7 - DA-Group_25-vuotisjuhlajulkaisu
P. 7

Henkilöstö kasvun ytimessä

  Kannustamme henkilöstöä kyseenalaistamaan,
kehittämään ja parantamaan työprosesseja ja yhteis-

   henkeä erilaisilla kilpailuilla, kannustimilla ja
        systemaattisilla kyselyillä.

Strategiamme mukaisesti         Osaava,            Rakennamme
  pysymme mukana          kehittyvä ja    strategiaamme vuorovaikutuksella,
                    sitoutunut
muutoksessa joustavalla        henkilöstö      osallistamalla ja vaikuttamalla.
 ratkaisukeskeisyydellä.

  Pitkät työsuhteet ja pieni vaihtuvuus kertovat
  sitoutuneisuudesta. Meillä on kymmeniä yli
15 vuoden työsuhteita ja useita ”paluumuuttajia”.

Henkilöstön sitoutuneisuus,
työsuhteiden kesto

Yli 10 vuoden työsuhteita on     >10 v. 0-2 v.   Olemme kasvaneet rekrytoimalla
lähes puolet henkilöstöstä ja yli         2-5 v. lähes 20 ammattilaisen verran
15 vuoden viides osa. Mukaan               viimeisen kahden vuoden aikana.
mahtuu myös yli 20 vuoden työ-    5-10 v.
suhteita joita on yli kymmenes-              Taloon sitoutuneita tulevia pitkälinjan
osa henkilöstöstä.                    tekijöitä on neljännes henkilöstöstä.

Yli 5 vuoden työsuhteita on reilusti
yli puolet henkilöstöstä ja keski-
pitkän linjan kokeneita konkareita
on neljännes henkilöstöstä.

Henkilöstön määrä ja keski-ikä

120 ammattilaistaDA-Group työllistää yli      .

45 vuottaHenkilöstön keski-ikä on   , joista nuorin on 25-vuotias ja vanhin 70.

                                          #DAGROUP25 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12