Page 4 - DA-Group_25-vuotisjuhlajulkaisu
P. 4

Insinööritoimistosta

kokonaisuuksien tuotetaloksi

DA-Groupin 25-vuotista historiaa voisi kuvailla sanoilla tyypillinen ja epätyypillinen. Siinä missä monet
ovat ottaneet strategiaksi keihäänkärkiosaamisen, DA-Group on rakentanut taloon laajaa osaamista
ja toimintoja. Ja siinä missä monet ovat tyytyneet tekemään vain sitä, mistä helpoiten raha tulee,
on DA-Groupissa uskallettu etsiä haasteita. Menestyksen salaisuus lieneekin siinä, että kaikkea on
kokeiltu, mutta ennen seinää päin juoksemista on ymmärretty vaihtaa suuntaa.

Autotallista on lähtenyt liikkeelle monta huippuyritystä.   Suomen vaativissa pakkasoloissa oikein toiminut.”
DA-Groupin alkutarina ei paljon siitä poikkea. Neljä opis-    Sittemmin julkiseen liikenteen ajoneuvonäytöistä ja oh-
kelijaa perusti DA-Designin vuonna 1995 laman jälkimai-
ningeissa, jotta olisi jotain tekemistä opiskelun ohella. Ny- jausjärjestelmistä on tullut näkyvä osa DA-Groupin osaa-
kyisen DA-Groupin toimitusjohtaja Sami Kotiniemi oli yksi   mista ja tuotevalikoimaa. Monen muun ohella.
näistä perustajista.
                                   Insinöörityötä tuntihinnalla
  ”Meillä ei ollut liiketoimintasuunnitelmaa, eikä oikeas-
taan mitään ymmärrystä elämän ja yrittämisen realitee-     Kaksi vuotta yrityksen perustamisen jälkeen nuoret yrittä-
teista, mutta olimme pelottomia ja täynnä intoa.”       jät valmistuivat paikallisesta ammattikorkeakoulusta. Yrit-
                                täjyys oli siivittänyt opintoja monella tavalla, työharjoittelut
  Yrityksen ensimmäinen työ oli ypäjäläisen pakkausma-    tehtiin omassa yrityksessä ja muutenkin opettajille riitti
teriaaleja valmistaneen Ypapin leikkuukoneen ohjelmoin-    läsnäoloksi, että tentit tuli suoritettua.
ti. Myöhemmin töitä tuli muun muassa Mitronilta, jonka
omistaja Heino Ruottinen toimi myös nuorten yrittäjien      Neljästä yrittäjästä kolme jatkoi DA-Designin parissa ja
sparraajana ja mentorina.                   yritys alkoi kasvaa nousukauden siivittämänä. Myös en-
                                simmäinen strategia alkoi hahmottua: yritys myi insinöö-
  ”Mitronille tehty ensimmäinen työ oli raitiovaunujen ovi-  rityötä tuntihinnalla.
ohjain eli uusi sähköinen turvajärjestelmä vanhan kumi-
reunuksen tilalle. Paineilmaan perustuva systeemi kun ei

 DA-Design Oy perustettiin        DA osti YLINEN         Tamperelaisen Finnelpron
 tarjoamaan elektroniikka-    Electronicsin ja vahvisti RF- ja     osto kasvatti monipuolista
 ja ohjelmistosuunnittelua                     teknologia- ja tuotekehityspalvelujen
teollisuusyrityksille Suomessa    mikroaaltoteknologian        tarjontaa teollisuudelle ja
                      osaamistaan       DA-Group avasi toimiston Tampereelle

                    avaruusprojekteihin

1995     2006        2007             2009   2010      2014

  DA osti mediatutkimuksen    DA hankki Laske Oy:n osaamisen sekä  DA osti elektroniikka-
 liiketoimintayksikön ja alkoi                     valmistukseen
kehittämään ja myymään mitta-   avainhenkilöt, ja laajensi puolustus- erikoistuneen Nelcompin
laitteita tv-katsojatutkimukseen sektorin liiketoimintaan keskittyen    ja testauspalveluita
 kansainvälisillä markkinoilla   erityisosaajien avulla entistä   tarjoavan Eleforssin Forssassa
                 tehokkaammin puolustus-
                 teollisuuden ratkaisuihin

4 #DAGROUP25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9