Page 3 - DA-Group_25-vuotisjuhlajulkaisu
P. 3

Me teemme yhdessä

turvallisempaa ja kestävämpää maailmaa

Lauantaina 16. toukokuuta 2020 tuli kuluneeksi tasan 25 vuotta siitä, kun
DA-Design Oy:n perustamiskirja allekirjoitettiin. Perustajina oli neljä nuorta
opiskelijaa, jotka halusivat tehdä jotain hyödyllistä ja tuottavaa opiskelujen
ohessa. Perustajajäsenistä kaksi on edelleen mukana ja työskentelevät
päivittäin yrityksen johdossa, allekirjoittanut toimitusjohtajana ja turvalli-
suus- ja tietohallintojohtaja Kari Vainio.

  On olemassa sanonta, että perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta. Tä-
män ensimmäisen ”kvartaalin” eli neljännesvuosisadan aikana, DA-
Designista on orgaanisen kasvun sekä yritysostojen myötä kehittynyt tek-
nologiakonserni DA-Group. Samalla neljän hengen insinööritoimistosta
on kasvanut 120 henkilöä työllistävä isojen kokonaisuuksien tuote- ja
järjestelmätoimittaja.

  Koska maailma muuttuu eksponentiaalisesti, meidän tehtävämme
on ratkaista ongelmia ja omalla osaamisellamme varmistaa kiihtyväs-
sä muutoksessa mukana pysyminen. Päämääränämme on olla oma-
varainen ja jatkuvasti uudistuva, kehittyvä sekä kokonaisvaltainen
osaaja. Haluamme antaa osaamisemme aina vaan vaativimmille
ratkaisuille – merenpohjasta avaruuteen. Tartumme rohkeasti
haasteisiin, jotka saattavat olla asiakkaalla vasta ideatasolla.
Tehtävänämme on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ne
ratkaisut, jotka aidosti tukevat ja kehittävät heidän liike-
toimintaansa.

  Uskon, että me DA-Group eli perhe, olemme yhdessä
se mitä me olemme ja juurikin sen ansiosta, mitä me
olemme yhdessä tehneet, valinneet sekä ennen kaikkea
kokeneet. DA-Groupin tärkein pääoma on sitoutuneet
sekä osaavat asiantuntijat, ja se on ollut sekä tulee
myös olemaan meidän menestyksen kulmakivi.

  Poikkeusolojen takia joudumme siirtämään
DA-Groupin merkkipaalun juhlistamista
myöhäisempää ajankohtaan, mutta toi-
vottavasti kesäkauden lopulla meillä
on mahdollisuus kokoontua yhdes-
sä juhlistamaan ensimmäistä nel-
jännesvuosisataamme. Pidetään
poikkeusoloissakin katseet kohti
valoisampaa tulevaisuutta ja
yhdessä tekemällä me sinne
varmasti selviämme!

Sami Kotiniemi
toimitusjohtaja

                                                                                            #DAGROUP25 3
   1   2   3   4   5   6   7   8