Page 10 - DA-Group_25-vuotisjuhlajulkaisu
P. 10

10 #DAGROUP25 ” Radiometri on laitteisto, jolla mita-
             taan koskemattomalla mittauksella
             lämpötilaa. Mitattavan kohteen läm-
             pösäteily aiheuttaa radiotaajuista
             säteilyä, jota mitataan herkällä vas-
             taanottimella. Kalibrointilaitteistolla
             tuotetaan sähköisesti erittäin tarkasti
             haluttu lämpösäteily, jota käytetään
             referenssinä mittauksissa.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15