Page 1 - REALIA-nr-2-2020
P. 1

Tidskrift för konservering nR 2 2020

VAD HADE             Nyheter inom            Kemiforskning ska            nya perspektiv
ALFRED NOBEL           europeiska standarder       ge säkrare förvaring           på Zorns konst
I FLASKORNA?           för kulturarvet          för museisamlingar
                                                                      18
               22                 06                    20

                                   Gratis medlemstidning för dig i NKF-S
   1   2   3   4   5   6