Page 5 - produktkatalog_2020
P. 5

KVaZttmenätanrbkraurn&n ktilälbmevheörktyg

Tillbehör

Tillbehör till KZ vattenmätarbrunnar.

 Art.nr               Beskrivning

0396002  Körbar låsbar betäckning B125 för mätarbrunn Qn 2,5 och Qn 6
0395005               Fukt/kylspärr frigolitlock
0396008A
0396008            Förhöjning mätarbrunn 250mm
0395034           Förhöjning RF mätarbrunn 250mm
0395035
                  Slang till mätarbrunn 1,5m
                 Slang till mätarbrunn 1,75m

Mätarbrunnsinsats

Mätarbrunnsinsats och specialpassbit till vattenmätarbrunn

Art.nr        Beskrivning

3310013    KZ mätarbrunnsinsats Qn2,5
3310033     KZ mätarbrunnsinsats Qn6
3903072   KZ mätarbrunnsinsats 2xQn2,5
     Specialpassbit för mätarbrunnsinsats
3380760
3380761       Specialpassbit Qn2,5
           Specialpassbit Qn6

Mätarbrunnsinsats special

Alternativet till brunnar med mycket liten diameter.

Art.nr           Beskrivning

0399198  Mätarbrunnsinsats med liten diameter - Ø400mm

Tryckstregringsbrunn

KZ tryckstegringsbrunnar för enkel och snabb installation av enhet under mark.

Art.nr    Beskrivning

750001  KZ tryckstegringsbrunn

KKKZZZHHHanaadnneddleesllAssBAASB| ||HaHØnahsnatrhlesaSlKstyrKrakynvrdkävvgeä1ig521232,, 33F,4JF8ÄJ2RÄTÅRoSÅfteS | | +54++6447360330205094951416111660610| | wwwwwww.wkw.z.kkhzzahhnaadnneddlese.lslss.e.nsoe 5
                                                          |                     |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10