Page 3 - HU_nro521
P. 3

HEINOLANUUTISET.FI | 3

                                                         Koko perheen ihonhoidon

                                                          kesätuotteet

                                                         7,90                                                     2,90

                                                             RDAEJSOIGITNE-TETRUÄ

                                                         KAHVILA 20 v, UITTOMUSEO, KÄSITYÖVAJA, KOSKIKALASTUSTA, KANOOTIN VUOKRAUS

                               Heinolan koululaiset pääsi-             Aqualan L                                         Sebamed Olive
                                vät maalaamaan puistoon              200 g                                           200 ml face and
                                   väriä teemalla luonto,                                                         body (norm. 5,38)
                                    kukkaset ja eläimet.            (norm. 9,66)

Liikennepuisto avattu                                               Tarjoukset mitäAVOINNAvoimassa kesäkuun 2021 aKjanE. SÄISIN JOKA PÄIVÄ
vanhalle linja-autoasemalle
                                                         MA–PE     8.30–18.00

                                                         LA 8.30–15.00

                                                         Parittomien viikkojen SU 12–16                                           HEIINtsOeLleAivottuja
                                                                                                       Keskusapteekki Heinola • Savhoenrtkiek7uja
                                                         JJJUuuHhhTaaAkunnNannoNuuhUrsseKvapStaiätEativtaNoännAaäUK1I82O..L30O00A––11JA46T..00: 00
                                                         Sunnuntaina 12.M00–i1e6k.0a0 nkopsukhe. n03ti8e74914320 ,•Mwäwnwty.hheianrojluankeskusapteekki.fi
Aluetta on tarkoitus      tamus- ja virkahenkilöiden                             0400 653 281 juhla-eraruokapalvelu@luukku.com
jatkokehittää         talkoovoimin sekä paikal-                                    www.miekankoskenkahvila.com
yhdessä Heinolan        listen yritysten lahjoitus-                            Rentoa lomagolfia Peruveden maisemissa!
asukkaiden kanssa.       ten turvin. Myös kaupun-
                gin monet eri yksiköt ovat             Puistossa lapset oppivat    KÄSINTEHDYT TUOTTEET – KUDONTA – KURSSIT – NÄYTTELYT
JUSSI VARJO HU         olleet projektissa mukana             liikennekäyttäytymistä.
                alusta alkaen aina suunnit-            koitus kehittää edelleen    Ma-Pe 10-17, La 10-15 (lauantait kesä-elokuussa -15.00)
Heinolan vanhalle linja-    telusta toteutukseen.               asukkaiden ja kävijöiden    Savontie 12, Heinola. 044 9752453.www.elamyspuoti.fi.
autoasemalle, aivan lintu-                            palautteen perusteella.
hoitolan viereen on avattu    Vaikka puisto on vast-                              FB/Elamyspuoti. Tervetuloa tutustumaan!
uusi koko perheen liiken-   ikään virallisesti avattu,              – Koronan vuoksi emme
nepuisto. Puistossa on käy-  ovat kaupungin päiväkoti-             voi vielä järjestää tapahtu-
tössä erilaisia polkuautoja,  ryhmät ehtineet jo ’koeajaa’            mia, mutta puistoon on tu-
potkulautoja ja -pyöriä, ja  uuden liikennepuiston. Pa-             lossa ideataulu, johon kävi-
lainattavissa on myös piha-  laute on Kaikkosen mukaan             jät voivat esittää toiveita ja
pelejä mölkystä petanqueen   ollut iloista ja riemukasta.            ideoita.
ja tarkkuusheittopeliin.    Erityisen ilahduttavaa on
                ollut Kaikkosen mukaan                Liikennepuisto on avoin-
 Idea puistoon on alun pe-  havaita, kuinka monet es-             na ma, pe, la ja su klo 10–16
rin lähtöisin asukkailta.   kari-ikäiset, jotka eivät ole           sekä ti–to klo 10–19, jolloin
                koskaan ajaneet polku-               välineet ovat maksuttomasti
 – Asukkailta kysyttiin    pyörällä, ovat innostuneet             käytettävissä, ja kaupungin
ideoita vanhan linja-auto-   pyöräilystä. Hauskanpidon             liikuntapalveluiden henki-
aseman alueen kehittämi-    ohella puistolla on myös              lökunta on paikalla opas-
seksi. Toiveissa nousi esille opetuksellinen rooli.               tamassa. Puisto on avoinna
liikennepuiston ohella mm.                            koulujen alkamiseen saak-
pump track -rata ja värin    – Iso tavoite on opettaa             ka sekä mahdollisesti tämän
tuominen alueelle, Heino-   lapsille liikennekäyttäyty-            jälkeenkin viikonloppuisin.
lan kaupungin liikunnan    mistä jo pienestä pitäen,
palvelupäällikkö Maria     sillä näitä taitoja tarvitaan            Puiston yhteyteen van-
Kaikkonen kertoo.       myös kävellessä ja pyöräil-            haan asemarakennukseen
                lessä, Kaikkonen muistut-             on avattu myös yksityisen
 Liikennepuisto on syn-    taa.                        yrittäjän pyörittämä kahvila
tynyt hyvin pitkälti luot-                            ja saippuapaja. Saippuakah-
                 Puistoa ja vanhan linja-             vila palvelee yhteneväisin
                autoaseman aluetta on tar-             aukioloajoin liikennepuis-
                                         ton kanssa. 
                               Kuvat: Jussi Varjo

Liikennepuiston yhteydessä palvelee myös kahvila ja
saippuapaja.
   1   2   3   4   5   6   7   8