Page 11 - rormontorensydbroschyr
P. 11

Fabriksgatan 10, 235 32 Vellinge
                                                 040-42 41 35

                                         www.elektroteamab.se

   www.maleritjanstisyd.se                           Vi gör det enklare
                                         att vara proffs
REDO ATT MÖTA DAGENS OCH
FRAMTIDENS ENERGI- OCH                              Revisorer med bred kompetens.
MILJÖKRAV?                                    Konsulter för snabba insatser.

COWI erbjuder besiktningar samt rådgivning                    Tönnerviks Horwath AB     Redovisning | Skatt | Revision | Rådgivning
och innovativa lösningar inom projektering av                   Drottninggatan 1D
värme, sanitet, kyla, ventilation och styr.                    212 11 Malmö
                                         Tel: +46 40 39 38 30
Läs mer på www.cowi.se, tlf: 010-850 25 00                    e-post: malmo@crowehorwath.se

360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER
COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och
samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar.
Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande
helhetslösningar för våra kunder.

    Telefon: 0705-954313
      Käglingeparkväg 11
             238 43 Oxie

jonas@industriisolering.se
  www.industriisolering.se

                  BYGGSERVICE • ANLÄGGNING • FÖRVALTNING

               Sydsverige Entreprenad tillgodoser
               fastighetsägares och förvaltares behov
               av pålitliga tjänster inom bygg, mark
               och fastighet.

                                     www.sydsverigeab.se
   6   7   8   9   10   11   12