Page 4 - Wiggler-Produkt-Katalog-2024
P. 4

Omvandlingstabell

Längd		       Massa		      Hastighet		     Effekt	 	

1 tum	 = 2,54 cm  1lb	 = 0,454 kg  1knop	 = 1,852 km/h 1hk	 = 735,5 W
1foot	 = 30,48 cm  1oz	 = 28,35 gr	 1knop	 = 0,514 m/s	 1W	 = 0,00136 hk
1yard	 = 0,9144 m	 1kg	 = 2,205 lb  1km/h	 = 0,54 knop
1cm 	 = 0,394 tum  1gr	 = 0,035 oz  1m/s 	 = 1,944 knop
1cm 	 = 0,033 foot
1m	 = 1,094 yard
   1   2   3   4   5   6   7   8   9