Page 8 - Produkt-katalog-Wiggler-2023
P. 8

Bandit, en serie med fångstgivande wobbler från
Pradco. Hårt testade med stor framgång i USA.

Bandit 100                               	
                                    BDT1
Har en snabb hetsig gång och går ner till 1 m djup.
Viktad kropp för att få rätt ljud. Väger 7 gram och är 5 cm lång.       	
                                       BDT2
Bandit 200
                                   	
Har lite större sked med lugnare gång än 100 och går ner på 2-3 m   BDT2-D03
djup.
Viktad kropp för att få rätt ljud. Väger 7 gram och är 5 cm lång.

Bandit 300

Har en stor sked som tar ner den på 3-4 m djup.
Viktad kropp för att få rätt ljud. Väger 10,5 gram och är 5 cm lång.

Baby Bass            Original                         	
                 Perch                         BDT3

                                                 Rootbeer

           BDT1-01                                        BDT1-A05
           BDT2-01                                        BDT2-A05
           BDT3-01                                        BDT3-A05
                                                      BDT1-D28
Chart              Threadfin Shad                      Natural Goby    BDT1-B38
Green                                          Bluegill      BDT2-B38
Back         BDT3-19                     BDT1-A20               BDT3-D48
Orange        BDT1-D31                    BDT2-A20               BDT2-65
 Crush        BDT2-D31
                Sun Perch

                                   BDT1-D35
                                   BDT2-D35
                                   BDT3-D35

Crappie             Popsicle                         Hotty
                                             Totty
           	
           BDT2-D38                    BDT3-D45

   Red       BDT1-B49 Natural                	         Purple
  Spring       BDT2-B49  Shad                 BDT2-D62      Tiger
  Craw       BDT3-B49                              Stripes

    modell namn längd/cm vikt/gr  krok-storlek djupg. kast/m      pris/st  df
    BDT1  100    5    7       6      0,9             3st
    BDT2  200    5    7       6      2,4             3st
    BDT3  300    5           6      3,6             3st
                10,5
6

                      Hem
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13