Page 8 - Katalog-2021
P. 8

Bandit, en ny serie med fångstgivande wobbler från
Pradco. Hårt testade med stor framgång i USA.

Bandit 100                                	
                                     BDT1
Har en snabb hetsig gång och går ner till 1 m djup.
Viktad kropp för att få rätt ljud. Väger 7 gram och är 5 cm lång.        	
                                        BDT2
Bandit 200

Har lite större sked med lugnare gång än 100 och går ner på 2-3 m djup.
Viktad kropp för att få rätt ljud. Väger 7 gram och är 5 cm lång.

Bandit 300

Har en stor sked som tar ner den på 3-4 m djup.
Viktad kropp för att få rätt ljud. Väger 10,5 gram och är 5 cm lång.

Baby Bass             Original                         	
                   Perch                         BDT3

                                                    Rootbeer

        BDT1-01                         	                    BDT1-A05
        BDT2-01                         BDT2-D03                 BDT2-A05
        BDT3-01                                              BDT3-A05
                                                         BDT1-D31
Threadfin             Natural Goby                       Orange        BDT2-D31
 Shad                                            Crush         	
                                                          BDT2-D38
        BDT1-A20                         BDT1-D28                 BDT1-65
        BDT2-A20                         BDT2-D28                 BDT2-65

Sun Perch             Bluegill                         Crappie

 Red      BDT1-D35      Natural                BDT1-B38       Purple
Spring     BDT2-D35      Shad                 BDT2-B38       Tiger
 Craw      BDT3-D35                         	          Stripes
        BDT1-B49                         BDT2-D62
    modell BDT2-B49                                  df
    BDT1  BDT3-B49                                  3st
    BDT2                                        3st
    BDT3  namn   längd/cm vikt/gr krok-storlek djupg. kast/m      pris/st 3st
        100     5    7      6      0,9
6        200     5    7      6      2,4
        300     5          6      3,6
                  10,5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13