Page 2 - Katalog-2021
P. 2

CREW

VD/Säljare                    Säljansvarig                     Ekonomi                        Sælger Danmark
Leif Lindholm                   Hans Lindholm                     Jane Nordin                      Håkan Bernlo
Tel 0303 798744                  Tel 0303 798744                    Tel 0760 069888                    Tel +46 733 840 815
                                                    jane@wiggler.se                    hakan@wiggler.se

Säljare Finland                  Säljare Norge                     Säljare Norra Sverige                 Inköpare/Lager
Marko Oikarinen                  John Hedström                     Dan Ersbjörs                     Marko Järvinen
Mobil +358 45 110 9967              Tel +47 905 63 152                  Tel 0303 798744                    Tel 0303 798744
                         john@wiggler.se                    Mobil 0761 362449                   order@wiggler.se
                                                    dan@wiggler.se

Innesäljare/Lager                 Varumottagare/                    Lager                         Lager
Manuel Öberg                   Lager                         Sara Jansson                     Johan Pettersson
Tel 0303 798744                  Thorbjörn Stenström                  Tel 0303 798744                    Tel 0303 798744
manuel@wiggler.se
                         Tel 0303 798744

PRISER                      LEVERANS                       RETURER                        packning ska skadan anmälas till oss på telefon
Prislista gällande t.o.m 31-08-2021        Leverans sker med Posten. Leverans sker till     Vi erbjuder 30 dagars full returrätt. Varan får inte senast 5 dagar efter mottagen leverans. Efter
Denna Prislista annullerar alla föregående.    företagets leveransadress. Pallar och större     vara använd och eventuell förpackning måste      denna tid utgår ej ersättning. Garantin gäller
Alla priser är exklusive moms och i svenska    varor levereras till lastkaj, godsmottagning     returneras i originalskick. Kontakta alltid oss på  för tillverkningsfel och under förutsättning att
kronor.                      eller gatuplan. Vid leverans till privatperson    telefon innan du returnerar varor. Vi krediterar   produkten har utsatts för normalt slitage. I för-
                         tillkommer en avgift på 140kr per kolli. Order    ditt konto när vi har fått tillbaks varan. Returer  sta hand försöker vi reparera produkten.
PRISFÖRÄNDRINGAR                 som läggs i vår webshop med ett fakturabe-      måste skickas till oss som företagspaket eller    ÄGANDERÄTT
Vi förbehåller oss rätten att förändra priser.  lopp på minst 2000kr + moms skickas fraktfritt.    liknande, vi kan inte hämta varor på ett utläm-    Varan förblir Wigglers egendom tills den är fullt
                         BETALNINGSVILLKOR                   ningsställe. Varor som beställts speciellt för er   betald.
RESERVATION                    Fakturadatum räknas till leveransdatum.        kan ej returneras utan särskild överenskom-      RESTORDER
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel,    30 dagar netto (efter godkänd kreditprövning).    melse. För ej godkända eller överenskomna       Restorder görs bara på förhandsordrar och le-
utgående artiklar samt slutförsäljning.      Vid betalning efter förfallodagen, debiteras     returer debiteras en hanteringskostnad på 15%     vereras när varor inkommit till lagret. Restorder
Våra varor kan innehålla bly.           dröjsmålsränta med 16%.                av det returnerade värdet!              på förhandsordrar kommer annulleras när
                         Vid första betalningspåminnelser debiteras av-    REKLAMATIONER                     nettovärdet understiger 1000kr på ordern.
LEVERANSVILLKOR                  gift med 50kr. Sedvanlig kreditprövning innan     Synlig transportskada eller paket som saknas     COPYRIGHT © WIGGLER AB 2021.
Fritt vårt lager. Frakten debiteras på fakturan. leverans tillämpas. Vi förbehåller oss ägande-    MÅSTE anmälas direkt till chauffören vid mot-     ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.
På beställning under 500kr debiteras       rätten till det försålda intill full likvid erlagts. tagandet. Om skadan ej är synlig på ytterför-
hanteringskostnad på 50kr.
   1   2   3   4   5   6   7