Page 4 - GFval2018
P. 4

Våra kandidater till kommunfullmäktige

1. Anders Månsson, 55 år,   2. Clemens Nordentoft, 57 3. Johan Månsson, 26 år,    4. Håkan Ernklev, 59 år,  5. Gunilla Sundbeck, 73 år,
mättekniker, Lundsbrunn    år, snickare, Hällekis   säljare/skribent, Källby
                                            egenföretagare, Lundsbrunn distriktssköterska, Fullösa

6. Lars Jansson, 67 år,    7. Bengt Karlsson, 65 år, 8. Ylva Werjefelt, 44 år    9. Karin Ernklev, 52 år,  10. Titti Fabritius, 52 år,
ämneslärare, Götene      pensionär, Kinne-Kleva   personlig assistent, Husaby  lärare, Lundsbrunn     kommunikationsvetare,
                                                          Götene

11. Henrik Arvidsson, 48 år, 12. Catherine Strand, 36 år, 13. Lilian Svensson, 57 år, 14. Emelie Jonsson, 31 år, 15. Jimmy Karlsson, 41 år,
besiktningstekniker,                                  tandsköterska, Källby    mejeriarbetare, Forshem
Lundsbrunn          ämneslärare, Lundsbrunn  kontorist, Ledsjö

Varför ska man lägga sin röst på Götenes framtid i kommunvalet
den 9 september?

Vårt fokus ligger på vad som händer och sker i Götene kommun. Det ger oss möjlighet att noggrant,
förutsättningslöst och obundet av rikspolitiken sätta oss in i frågor som berör alla kommuninvånare.
Vill du fördjupa dig i vårt partiprogram kan du gå in på vår hemsida.
Oavsett vilket parti du röstar på i riksdag och region - välj det lokala alternativet Götenes framtid i
kommunvalet: Vi tar lokalt ansvar!

                                             För mer information:
                                            www.gotenesframtid.se
                                            info@gotenesframtid.se

                                               0739-80 16 02
   1   2   3   4