Page 9 - Tuotekuvasto_2020
P. 9

KOPIO- JA TULOSTUSPAPERIT                        Kopio- ja tulostuspaperit valkoiset                   PAPERIT JA TULOSTUS

UPM Office - Hyvä tietää                         Paperi on hyvin elävä materiaali. Kosteuden ja lämpötilan vaihteluilla
                                     on suuri vaikutus. Siksi on tärkeää huomioida, miten paperi reagoi
Paperi on uusiutuva materiaali, ja sitä voidaan kierrättää tehokkaasti. ympäröivän ilman ominaisuuksiin.
Tuotteet ovat kestävän kehityksen mukaisia koko elinkaarensa ajan
metsästä kierrätykseen. Puuraaka-aine hankitaan kestävästi hoidetuis-  Jos ympäröivä ilma on kosteampi kuin paperi, paperikuidut imevät
ta metsistä.                               kosteutta ja turpoavat. Jos ilma on kuivempaa kuin paperi, paperin
                                     kuitu vapauttaa omaa kosteuttaan ja kutistuu.
Tuotantoprosessissa noudatetaan työ- ja tuoteturvallisuusvaatimuk-
sia ja minimoidaan jätteen määrä, veden ja energian kulutus sekä
vaikutukset ympäristöön.

                                                                         PAPERIT JA TULOSTUS

Valitse paperi käyttötarkoituksen mukaan

Mustavalko Väri Mustavalko Väri Mustavalko Väri                                Digi-
kopiointi kopiointi                           laser laser inkjet  inkjet    tulostus

*** ** *** ** *** **                                              ***

*** * *** * *** *

*** * *** * *** *

** *** ** ***

   ***   * *** * ***                                    *
*** suositus
                     ** hyvä suorituskyky             * sopiva

                                     2020                                  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14