Page 8 - Tuotekuvasto_2020-2021
P. 8

Bioware

100 % kompostoituvat tuotteet

KOMPOSTOITUVAT TUOTTEET TEKEVÄT EDELLÄKÄVIJÄN
Bioware on kompostoituvista* ratkaisuista koostuva tuoteper-
heemme. Laadukkaat pakkaukset ja tarjoilutuotteet ovat sekä
toimivia että ympäristöystävällisiä. Bioware-tuotteiden materi-
aali, tuotanto ja kierrättämismahdollisuudet on suunniteltu mini-
moimaan tuotteiden ympäristövaikutukset.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13