Page 2

Aallonharjalla_2_2016

Investointi tulevaisuuteen 2 – Aallonharjalla Kun suurissa yhtiöissä, kuten myös Stora Ensos-sa, kilpaillaan investointirahoista, sisäinen kilpailu useiden houkuttelevien kohteiden välillä on ko-vaa. Stora Enso Packaging saavutti kisoissa tänä vuonna pistesijan Suomeen ja investoimme Lah-den tehtaaseemme noin 20 miljoonaa euroa. Pakkausteollisuus palvelee Suomen eri teolli-suussegmenttejä tarkasti pakkaavan teollisuuden volyymien pit-kän ajan kehitysrytmiä. Suuria rakennemuutoksia ei tehdä ilman perusteellista harkintaa ja näkemys-tä markkinoiden kehittymisestä tulevaisuudessa. Lahteen syntyy aaltopahviteollisuuden huip-puyksikkö mm. automaatioon, uuteen moderniin aalto-pahvikoneeseen, tehokkaaseen tuotannon läpivirtausprosessiin. Uudelleenjärjestelyssä Heinolan aaltopahviteh-das suljetaan pysyvästi ja tuotanto keskitetään Lahteen sekä osin Kristiinankaupungin tehtaalle. Jaksotamme projektin toteuttamisen reilun vuo-den ajalle ja varmistamme huolellisella suunnitte-lulla, että asiakastoimitukset sujuvat häiriöttömäs-ti. Muutokset ovat valmiit tammikuussa 2018. Uusi Lahden tehdas vastaa sekä nykyisiin että tuleviin asiakasvaatimuksiin sekä kapasiteettitarpeisiin, ja ennen kaikkea tehdas tulee olemaan erittäin kilpailukykyinen! Menestyminen syntyy kuitenkin vain yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakastyytyväisyystutki-muksen kuin koskaan aiemmin. Asiakkaille arvoa luovaa ja teknistä osaamista testataan myös kilpailuissa; EcoFishBox™ vuototiivis tuorekalapakkauksem-me palkittiin pohjoismaisessa Scanstar-kilpai-lussa. Sinebrychoffin Crowmore-pakkaus voitti Suomen Pakkausyhdistyksen järjestämässä pai-natuskilpailussa Menestyksekästä loppuvuotta ja hyvää joulun odotusta, Pekka Tommola Myyntijohtaja Stora Enso Packaging Oy Asiakaslehti laaja-alaisesti ja siten myös seu-raa – Center of Excellence. Investoimme jalostuskoneisiin sekä erittäin perusteella olemme korkeammalla tasolla kultaa. Julkaisija: Stora Enso Packaging Oy Päätoimittaja: Kati Lök Toimituksen osoite: Stora Enso Packaging Oy, asiakaslehti, PL 4, 15701 Lahti Toimitus ja ulkoasu: Mainostoimisto Queens Oy / Taru Schroderus Tmi Kannen kuva: 123rf, Stora Enso Paperit: Stora Enson LumiSilk, kannessa 170 g/m² ja sivut 115 g/m² Paino: Markprint Oy, Lahti Osoitteenmuutokset, tilaukset ja palaute: markkinointi.lahti@storaenso.com Painotuote 4041 0042 Lahteen syntyy aaltopahvi-teollisuuden huippuyksikkö – Center of Excellence.


Aallonharjalla_2_2016
To see the actual publication please follow the link above