Page 15

Aallonharjalla_2_2016

Aallonharjalla – 15 – Jokaisen tuotteen pakkaus suunnitel-laan aina yksilöllisesti ja kerta toisensa jälkeen mietin samat asiat uudestaan: miten pakkaustapahtumasta saisi vielä-kin nopeamman ja kuinka tuote kiinni-tetään kestävästi ilman irto-osia. Kahta tismalleen samankaltaista ratkaisua ei ole, joten luovuutta pääsee käyttämään joka kerta. Luovuus kukkimaan Luovuus kuuluu olennaisesti myös Sini-tuotteen kehityspäällikkö Rami Peltosaa-ren työnkuvaan. Monet Sinituotteen inno-vatiivisista siivousvälineistä ovat lähtöisin hänen ideoistaan. Kokonaisuudessaan Sinituotteen tuotekehitystiimissä työs-kentelee 10 henkilöä. – Esimerkiksi Tuplajynssäri syntyi siten, että ruuvasimme ensin kaksi siivoushar-jaa yhteen. Monen mutkan ja kehitysver-sion jälkeen siitä syntyi kahden harjapään kombinaatio, jolla on näppärä puhdis-taa kylpyhuoneen lattian silikonisau-mat kumartelematta. Harja sopii kaikkiin Sini-välinevarsiin ja siinä on ainutlaatui-nen kaksoisrunko, jolla kuuraus onnistuu myös lauteiden alta ja kalustejalkojen ympäriltä. Uusien tuotteiden suunnittelu ja valmistus tapahtuvat Koke-mäellä, jossa työskentelee 80 henkilöä. Kokonaisuudessaan kotimaisella markkinajohtajal-la on reilut 100 työntekijää. – Vanhin tuotteemme on varmasti Sinipii-ka, joka syntyi jo 1940-luvulla. Sen jälkeen tuotannostamme on lähtenyt Suomeen ja maailmalle 550 erilaista tuotetta, eikä lop-pua näy, Peltosaari toteaa. Jatkuvaa kehitystä Laadukas, kestävä ja paras. Rami Pelto-saaren mukaan Sinin siivousvälineet ovat parasta, mitä kaupasta rahalla saa. Tuot-teet ovat ergonomisia, mukavia käyttää ja vieläpä sataprosenttisesti kierrätettäviä. – Tehtaaltamme syntyy 100 000 tonnia jätettä vuodessa, mutta mitään ei päädy kaatopaikalle. Jätteet lajitellaan huolelli-sesti ja ne käytetään viimeistä piirtoa myö-ten uudestaan. Sataprosenttisesti kierrätettävä aalto-pahvi istuu mainiosti Sinituotteen ympä-ristöystävälliseen ideologiaan. Stora Enso Packagingin myyntipäällikkö Jyrki Hildén sanoo, että myös aaltopahviraaka-aineen ja painatusten osalta tehdään jatkuvaa kehitystyötä. – Aaltopahvin osalta tärkeimpiä ominai-suuksia ovat lujuus, kestävyys ja painet-tavuus. Vaikka pakkaus ei ole siivoustuot-teissa pääosassa, sen tulee olla myyvä. Siivousvälineen ympärille kietaistavan pakkauksen pitää olla näppärän kokoinen ja silti riittävän informatiivinen. 5-väri-painatus korostaa pakkauksen parhaita puolia ja erottaa sen kilpailijoista, Hildén päättää. 


Aallonharjalla_2_2016
To see the actual publication please follow the link above