Page 11

Aallonharjalla_2_2016

Aallonharjalla – 11 Puurakenteinen elokuvateatteri kaikille aisteille Katajanokalle, Helsingin kauppatorin kupeeseen nousi syk-syllä Stora Enson massiivipuisista CLT-elementeistä raken-nettu FlyTour XD –elokuvateatteri ja kahvila. Elokuvateatterin seinät, välipohja ja katto ovat kaikki CLT:tä ja poikkeukselli-sesti rakennuksen ulkopinta jää puupinnalle. Ripeään tahtiin pystytetty rakennus oli oiva tilaisuus näyttää, miten nopeaa puuelementtirakentaminen työmaalla on. 4D-teatterissa esitetään matkailijoille suunnattua, Helsingin Brum Box – elämyksellinen pakkaus Latvialainen lasten tasapainopyörien valmistaja Brum Brum halusi kehittää uudelleenkäytettävän pakkauksen, joka toimisi osana tuote-elämystä. Yhteistyössä Stora Enson tuotesuunnittelun kanssa syntyi Brum Box, joka on samalla kertaa pakkaus, leikkimökki ja autotalli. Tuotekehittäjät antoivat lasten leikkiä prototyypillä saa-dakseen ideoita konseptin parantamiseen. Stora Enso muok- kasi pakkauskonseptia DesignStudio-työpajoissa, jotta rat-kaisu saatiin sopimaan tuotantoon. Nyt kokonaan kierrätettä-vä Brum Box antaa aaltopahvipakkaukselle uuden elämän ja vahvistaa samalla tuote-elämystä ja brändikokemusta.  tunnetuimmista nähtävyyksistä koostuvaa lyhytfilmiä. Katselu-elämystä elävöitetään erilaisilla tehosteilla, kuten savulla, tuok-suilla ja tuulenvireellä. Stora Enso on ollut mukana myös kuvassa näkyvän, teatte-rin edustalla olevan Allas-merikylpylän rakennustöissä: hank-keen puutuotetoimitukset on suurelta osin hoidettu Stora En-son omistaman Puumerkin kautta. Poikkea leffassa, kun liikut Katajanokalla: flytourxd.com  Laatupakkaus lakeille Fredriksonin ylioppilas- ja valmistujaislakit siirtyivät offset-pakkauksista tyylikkäisiin, HD fleksopainotekniikalla valmis-tettuihin pakkauksiin. Näyttävät premium-tason pakkaukset saavat viimeisen silauksen soft touch -lakkauksesta.  Kuva: Allas Sea Pool / Eetu Ahanen


Aallonharjalla_2_2016
To see the actual publication please follow the link above