Page 10

Aallonharjalla_2_2016

Juha Alhonojasta Stora Enso Packagingin Suomen maajohtajana lokakuussa aloittaneella Juha Alhonojalla on vahva kokemus valmistavasta teollisuudesta. Metalliteollisuudesta, Componentalta, aaltopahvin pariin loikannut Alhonoja on tarttunut innolla uusiin haasteisiin. 10 – Aallonharjalla –Vaikka raaka-aine ja teollisuudenala vaihtuvat metallista pahviin, valmistavan teollisuuden lainalaisuudet pysyvät samoina. Avainsanoja ovat laatu, turvallisuus, toimitusvarmuus ja hyvä henkilöstöjohtaminen, hyvinkääläinen Juha Alhonoja, 41, listaa uuden työnsä ensimmäisiä askelmerkkejä. Stora Enso Packagingin Suomen tuotanto- ja maajohtaja Kuudentoista metalliteollisuudessa vietetyn vuo-den jälkeen Juha Alhonoja valittiin syksyllä Stora Enso Packagingin Suomen tuotanto- ja maajoh-tajaksi. Heti uuden työnsä alkumetreillä hän joutui tiukkaan paikkaan, Lahden ja Heinolan tehtaiden tuotannon yhdistämiseksi käynnistetyn YT-pro-sessin vetäjäksi. – Tuotannon ja työntekijöiden siirtäminen Lah-teen on pitkällä aikavälillä paras ja asiakasystäväl-lisin ratkaisu. Heinolassa olisi jouduttu tekemään merkittäviä investointeja tilojen laajentamiseen. Nyt sama taloudellinen panos voidaan suunnata uusien tuotantolaitteiden hankintaan. Prosessia terävöittämässä Juha Alhonojalle tiukat paikat ovat entuudestaan hyvin tuttuja. Componentalla mm. koneistus-teknologian johtajana ja Ruotsin maajohtajana työskennellyt tekniikan lisensiaatti sanoo, etteivät kustannustehokas tuotanto ja korkea laatu ole toi-siaan poissulkevia tekijöitä. – Kilpailukyvyn lisääminen vaatii aina koko tila- us-toimitusprosessin huolellista tarkastelua. Asi-akkaiden suuntaan se näkyy entistäkin parempa-na laatuna ja toimitusvarmuutena, hän sanoo. Alhonoja kehuu uuden työyhteisönsä rentoa il-mapiiriä ja osaavia kollegoitaan. – Yli kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden työsuhteet ovat täällä arkipäivää. Se kertoo siitä, että työssä ja työpaikalla todellakin viihdytään. Hyvinkäältä Lahteen päivittäin ajelevan Alho-nojan perheeseen kuuluvat vaimo ja 5-vuotias poika. Vapaa-ajallaan hän harrastaa kuntoilua ja mökkeilyä. – Nyt kun työmatkoja on aiempaa vähemmän, niin uutena ”harrastuksena” on pojan kuljettami-nen tennisharjoituksiin. 


Aallonharjalla_2_2016
To see the actual publication please follow the link above