Page 9 - IloPilkku_2_2017
P. 9

1. Mökkisähköt                  Pesu- ja astian­  2. Pidä huolta
auringosta                   pesukonetta kannat-  akuista

Parhaan hyödyn aurinkosähköstä saa       taa käyttää silloin, Jos aurinkosähköjärjestelmän akut pääs-
mökillä, jonne verkkosähkön vetämi-      kun aurinkopaneelit  tetään usein purkautumaan lähes tyh-
nen olisi hankalaa ja kallista. Kahdella 250             jiksi, niiden käyttöikä lyhenee valtavasti.
watin paneelilla ja kahdella 200 ampeeri-    puskevat sähköä   Mökkijärjestelmä kannattaa mitoittaa
tunnin akulla saa keväästä syksyyn säh-       ­tosimielellä.  sillä tavalla, että normaalikäytössä akku-
köä esimerkiksi valaistukselle, jääkaapille,             jen varaustila pysyy aina 50 %:n ylä-
televisiolle ja musiikkilaitteille. Invertte-             puolella. Ja jos akut jäävät mökille tal-
rin eli vaihtosuuntaajan avulla voi käyt-               veksi, järjestelmä pitää jättää päälle ilman
tää myös useimpia muita kodin pienlait-                kuormitusta. Puolityhjät akut menettävät
teita ja latureita.                          varauskykynsä pakkasella.

1 • AURINKOSähkö – käytä itse

Itse tuotetulla sähköllä on jo ihan taloudellistakin     kolminkertaisesti, myös siirtojen ja verojen osuuden.”
     merkitystä, sanoo uusiutuvan energian asiantuntija   Sähköverkon toiminta perustuu tasapainoon. Säh-
     Milja Aarni Motivasta. Suurimman hyödyn aurinko-
     sähköstä saa, kun pystyy itse käyttämään mahdolli- köä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulute-
     simman suuren osan itse tuotetusta sähköstä.    taan. Vaihtelut tasataan säätövoimalla, jollaista tarjoavat
   Viilentävä ilmalämpöpumppu hurisee aurinkosäh-     muun muassa vesi- ja kaasuturbiinivoimalat. Sähköverk-
 kön avulla lähes ilmaiseksi, ja isoja kodinkoneita kuten  koon kytketyn aurinkosähkön yleistyminen aiheuttaa
 pesu- ja astianpesukonetta kannattaa käyttää silloin, kun  tässä jonkin verran ongelmia, sillä säätövoimaa joudutaan
 paneelit puskevat sähköä tosimielellä. Ylijäämäsähkön voi  käyttämään enemmän, kun illan pimetessä kotivoima-
 käyttää esimerkiksi lämminvesivaraajan vastuksen kuu-    lat pysähtyvät. Milja Aarnin mukaan osittainen ratkaisu
 mentamiseen.                        ongelmaan löytyy taloautomaation kehityksestä.

   ”Taloautomaation kehittyessä monet näistä toimista     ”Automaatiolla siirretään omaa kulutusta ajankohtaan,
 hoituvat aivan itsekseen. Tällä on tulevaisuudessa iso   jolloin omien aurinkopaneelien tuotto on suurimmillaan.
 merkitys sekä oman tuotannon että ostosähkön kan-      Tämä on myös taloudellisesti tehokas tapa.”
 nalta”, Milja Aarni kertoo.
                                 Sähköverkkoon kytkettyjen talojen omistajille on tar-
 Energiayhtiölle myytäessä ”piensähköstä” saa yleensä    jolla myös akkuratkaisuja aurinkoenergian väliaikaiseen
 pohjoismaisessa sähköpörssissä muodostuvan niin sano-    varastointiin. Sähköautoistaan tunnettu yhdysvaltalainen
 tun Suomen alueen spot-hinnan eli noin 4 snt/kWh.      Tesla valmistaa 14 kWh:n Powerwall-kotiakkua. Power-
                               wallin varastoima sähköenergia vastaa 20:tä auton käyn-
   ”Kuluttajana maksan energiamaksun lisäksi siirto-    nistysakkua.
 maksun ja päälle vielä verot. Jokainen näistä on noin 1/3
 hinnasta. Eli kun käytän tuottamani sähkön itse, säästän    Vielä toistaiseksi akut nostavat aurinkosähköjärjestel-
                               män hintaa suhteettoman paljon, sillä yksi Powerwall-
                               akku maksaa asennettuna jopa 9 000 euroa.

                                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14