Page 6 - IloPilkku_2_2017
P. 6

ovensuussa                                                   Maila Ekholm osallistuu
uutisia & kuulumisia                                              aktiivisesti Haminan
                                                        museon ystävien toi-
     Energianeuvoja                                             mintaan. Syyskuussa
     Tommi Tuomen                                              oli pellavankorjuutal-
                                                        koot Vehkalahden koti-
      energian­                                              seutumuseolla.
      säästövinkit

      •	 Säädä lämmitysjärjestelmä 2-4        Maila Ekholm,
      astetta ilmalämpöpumppua alem-       muistitiedon tallentaja
      malle tasolle, näin saat ilmalämpö-
      pumpusta paremmin hyödyn irti.       Kiinnostus ihmisten tarinoihin syttyi
      Muista myös puhdistaa suodattimet      lapsuudessa, kun Maila kuunteli
      riittävän usein, niin ilmalämpöpump-      vanhapoikasetänsä tarinoita.
      pukin toimii energiatehokkaammin.
                                          teksti ja kuva tarja autio
      •	 Energiatehokkaat huonelämpöti-
      lat ovat noin 20–22 °C:ssa, ja makuu-   Kuka on se pirteä punapää,          taloissa rahastamassa nuohouslaskut.
      huoneiden lämpötila voi olla muuta-              jonka voi nähdä lähes   Siinä olikin aika lailla hommaa. Tiedät-
      man asteen alempana. Yhden asteen               päivittäin pyöräilemässä kös, että sodan jälkeen hellat piti nuo-
      alennus sisälämpötilassa tuo jopa 5 %             kaupungilla? Joka nimet- hota joka kuukausi?"
      säästön lämmityskuluissa. Matalampi              tiin positiivisimmaksi
      sisälämpötila pienentää myös kylmä-                             Mailan kiinnostus ihmisten tarinoi-
      laitteiden sähkönkulutusta.
                           haminalaiseksi vuosimallia 2017?Joka hin on perua lapsuudesta:
      •	 Termostaattien toimintaa on hyvä
      seurata lämmityskauden alussa. Toi-    esiintyy tapahtumissa usein 1800-      "Vanhapoikasetäni Villiam­ Naakka
      mimattomat termostaatit on syytä
      vaihtaa ajoissa. Älä peitä patterin ter-  luvun puolivälissä eläneen pitäjänsaa- asui meillä ja kertoi paljon tarinoita."
      mostaattia huonekaluilla tai verhoilla.
      Peitetty termostaatti ei tunnista huo-   relaisen laivurin-leski Anna Joselinin    Kotiseutuhistoria, sukujen, talo-
      neen todellista lämpötilaa eikä säädä
      patteria oikein.              asussa ja joka teki loistavan nimiroo-    jen ja ihmisten tarinat ovat tallentu-

      •	 Tarkasta ikkuna- ja ovitiivisteiden   lin ”Neiti Marple pahanilmanlintuna”- neet lukemattomille ääninauhoille.
      kunto. Voit esimerkiksi tiivistää ikku-
      nat liimapaperin tai tiivisteiden avulla, lyhytelokuvassa, joka     ”Se on tämä         Muun muassa Tuula Pärs-
      muista kuitenkin huolehtia korvaus-    ensiesitettiin hänen      maalaisen         sisen toimittamassa, 2001
      ilman saannista. Tiivisteiden kunnon    90-vuotissyntymäpäivil-                  ilmestyneessä historiikki-
      pystyt katsomaan esimerkiksi lämpö-
      kameralla.                 lään elokuun lopulla.     rasvanahka.” teoksessa ”Kaarilampusta
                             Hän on Maila Ekholm,
      •	 Suosi LED-lamppuja valaistuksessa.                                  kaasuliekkiin - Hami-
      Säästät käyttökuluissa 50–80 % ja
      laadukkaalle lampulle saat 3–5 vuo-    ikiliikkuja, jonka ikävuosia ei ulko-    nan Energia Oy 100 vuotta” on paljon
      den takuun. Ulkokäyttöönkin LED-
      lamput sopivat hyvin, koska ne sytty-   näön perusteella voi arvata.         aineistoa, joka perustuu Mailan teke-
      vät nopeasti pakkasellakin, ja sytytys-
      kertojen kestomäärä on suuri.       "Se on tämä maalaisen rasvanahka", miin haastatteluihin.

6                           Maila naurahtaa.               "Toimitusjohtaja Timo Toikka pyysi

                           Maila oli Haminan Energian, sil-       minua haastattelemaan sähkölaitok-

                           loisen Haminan kaupungin sähkölai- sella töissä olleita ja muita henkilöitä,

                           toksen palveluksessa mittarinlukijana joilla on tietoa laitoksen toiminnasta."

                           1970- ja 80-luvuilla.            Ekholmin toinen setä Efraim

                           "Työ oli minulle mieluisaa ja taval- Naakka oli puuhamiehenä, kun koti-

                           laan helppoakin. Mieheni oli piiri-     kylä Pampyölin taloihin hankittiin

                           nuohooja, ja olin kulkenut jo aiemmin sähköt omalla kustannuksella 1924. S
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11