Page 8 - Sisa--ilmapalvelu-esite_11-2018
P. 8

Tärkeintä on, että sisäilmasta pystytään   Kyse ei ole ainoas-
poistaa pienetkin epäpuhtaudet. Yleisim-   taan siitä, montako
min käytössä olevilla HEPA-kuitusuodat-   prosenttia hiukkasta
timin varustetuilla puhdistimilla kyetään  poistetaan – vaan sii-
poistamaan 0,3 nanometrin kokoiset ja    tä, miten pieniä hiuk-
sitä suuremmat hiukkaset. HEPA-suo-
dattimet eivät kuitenkaan riitä ultrapien-   kasia pystytään
ten hiukkasten poistamiseen. Sisäilman      poistamaan
epäpuhtauksista jopa 66% on alle 0,1 mi-
krometrin kokoisia hiukkasia. HEPA-suo-
dattimet eivät myöskään poista haitallisia
kaasumaisia yhdisteitä.

Genano-teknologia kerää sisäilmasta
myös ultrapienet hiukkaset. Se myös
tappaa mikrobit, kuten virukset, bakteerit
ja hopeitiöt. Epäpuhtaudet kiinnittyvät
laitteen sisällä olevaan keräilypintaan.
Ilma johdetaan lopuksi aktiivihiilikeräi-
meen, joka poistaa ilmasta haitallisia
kaasumaisia yhdisteitä sekä epämiellyttä-
viä hajuja.

Genanon sähköinen ilmanpuhdistusme-
netelmä hyödyntää sähkövarauksien ja
voimakkaiden ionisuihkujen yhteisvaiku-
tusta. Teknologia on alunperin kehitetty
puhdastilojen ilmanpuhdistukseen.

Useissa Genanon laitteissa on ainutlaa-
tuinen pesumenetelmä, joka puhdistaa
keräilypinnat automaattisesti viikottain.

Ilmanpuhdistimemme eivät sisällä hel-
posti tukkeutuvia, säännöllisesti vaih-
dettavia suodattimia, joten niiden teho
säilyy tasaisen korkeana ja niitä on help-
po käyttää – eikä vaihdettavista osista
synny korkeita käyttökustannuksia.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13