Page 5 - Sisa--ilmapalvelu-esite_11-2018
P. 5

Ultrapienet hiukkaset
vaarantavat terveyden

                 VOC 2%    Hiilimonoksidi 4%
       Kosteus ja home 3%
Passiivinen tupakointi 2%
    Bioaerosolit 7%

                                 PM2.5 ulkoa 50%

Radon 16%

PM2.5 sisältä 16%               PM2.5 eli halkasijaltaan pienemmät
                         kuin 2,5 µm olevat hiukkaset

Sisäilman ongelmia aiheuttavat eri tekijät;
aina ei kyse ole homeesta

Hengitämme vuorokauden aikana         lisäävät allergiaoireiden riskiä, voidaan
15 000–40 000 litraa ilmaa. Siksi hyvä    vaikuttaa hyvällä kiinteistönhoidolla.
sisäilma on terveyden kannalta olennais-
ta. Emmehän myöskään juo saastunutta     Terveydelle vaarallisimpia ovat alle 0,1
vettä.                    mikrometrin kokoiset, eli ultrapienet hiuk-
                       kaset, jotka voivat tunkeutua keuhkoista
Sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat oirei-   verenkiertoon ja päätyä elimiin.*
ta, kuten nuhaa, yskää, väsymystä, sil-
mien ärsytystä, tukkoisuutta, päänsärkyä,   Sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä
allergia-, astma- ja iho-oireita, hengitys-  kustannuksia, joita syntyy muun muassa
tieinfektioita tai poskiontelotulehduksia.  alentuneesta työtehosta, sairauspoissa-
Kaikkiin tekijöihin, jotka rakennuksessa   oloista ja jopa työkyvyn menetyksestä.

*Hänninen O. & Asikainen A. THL Report, 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10