Page 6 - SS190518uusi
P. 6

Teuvo ja               Näytelmässä Teuvo on pape-                                          Kesä Kahdeksantoista
paperitaivas             rityöläinen jo toisessa polvessa.                                       Taipaleen kanavalla
                   Teuvo on ollut määräaikaisena
Joroisten Kesäteatterin tu-     työntekijänä jo kymmenen vuot-                    KUVA: Tuomo Salmela           Nimettömät toteutti hel-      KUVA: Annukka Miettinen
levan kesän näytelmäksi on      ta. Vaikka paperitehdasta ei ole                                       mikuussa yhteisötaiteilija
valittu Teuvo ja paperitaivas.    tapana arvostella, haluaisi Teuvo                  näyttelijöitä. Teuvon roolissa      Vilja Itkosen ohjaaman ja     Neuvostoliittoon lähtenei-
                   rahoittaa ralliharrastuksensa                    nähdään siviilissäkin rallikuskina    dramatisoiman Kahdeksan-     den punaisten kohtaloa, Ahl-
 Teuvo ja paperitaivas on vauh-   jollain muulla kuin kolmosvuo-                    tunnettu Jiri Leppänen ja Lauran     toista -kierrosnäytelmän,     strömin perheen kohtaloa ja
dikas ja hyväntuulinen musiikki-   ron varamiehen palkalla. Teuvo                    roolissa Mariia Aronen.         joka kertoi sadan vuoden     vaikutuksia Varkauden kehit-
komedia pikkupaikkakunnasta ja    päättää etsiä rikkaan vaimon.                                         takaisista dramaattisista     tymiseen, Taipaleen kanavan
sen rakennemuutoksista. Kaikki    Tehtaan uusi johtajatar tuntuu                    Teuvo ja paperitaivas on ensi-     tapahtumista. Näytelmästä
pyörii paperitehtaan ympärillä.   sopivalta. Kumpikaan ei halua                    illassa keskiviikkona 25.7. klo 19.   saatiin paljon rohkaisevaa
Mutta mitä tapahtuukaan kun     tehtaan loppuvan, joten Teuvo                    Muut esitykset ovat to 26.7. klo     palautetta. Myös laaja yh-
tehdasta uhkaa lakkauttaminen,    ja Laura yrittävät keksiä keinon                   19, su 29.7. klo 14 ja klo 18, ti 31.7. teistyötuotantoryhmä koki
kaatuuko koko paikkakunta?      jatkaa tehtaan toimintaa. Moni-                   klo 19, ke 1.8. klo 19, pe 3.8. klo 19  hankkeen merkittäväksi. Ni-
                   en vauhdikkaitten käänteiden                     ja la 4.8. klo 14. Tiedustelut puh    mettömät ovat päättäneet
 Näytelmä kertoo tehtaan työpo-   jälkeen keinoja löytyykin. Mutta                   044 713 1111.              jatkaa Varkauden historian
rukasta,jolta on menossa työt alta. onko elämä tehtaan varjossa jo                                        sekä itsenäisyyden alun ajan
Työn merkitys on erilainen eri    kääntänyt suuntaa?                                              tapahtumien käsittelemistä
ihmisille. Toisille tehdas edustaa                                                         kulttuurin keinoin myös
paperitaivasta, toisille tappavan   Näytelmän on kirjoittanut Ma-                                        tulevana kesänä.
tylsää elämää tehtaan varjos-    rianne Tikkanen, jonka näy-
sa. Jokainen joutuu pohtimaan    telmää Tähdet tähdet esitettiin                                        Nimettömien tarkoituksena
elämää uudelleen kun pohja on    Joroisten Kesäteatterissa me-                                         on tuottaa Taipaleen kanavalle
katoamassa alta pois.Näytelmä on   nestyksekkäästi vuonna 2009.                                         Vilja Itkosen ohjaamana Kesä
hyvin ajankohtainen moninaisine   Näytelmän musiikki on Gösta                                          Kahdeksantoista kierrosnäytel-
ongelmineen ja varsinkin juuri    Sundgvistin tuotantoa.                                            mä, jossa käsitellään työväes-
nyt kun ihmisiä irtisanotaan joka                                                         tön sekä muiden kansanosien
puolella. Kukaan ei ole turvassa.   Näytelmän ohjaa Tuomo Sal-                                          arkea Varkaudessa, leskeyttä,
                   mela ja musiikin ohjaa Kirsi
                   Laitinen. Lavalla nähdään jälleen
                   kerran lukuisa joukko taitavia

                                                     Virtasalmen teatterissa hulvattoman
                                                     hauska Lenin jäillä!

                                           KUVA: Iiris Salmela Ja luvassa on ihan muuta         järkytys onkin melkoinen, kun   käänteessä. Sen henkilögalleria
                                                     kuin vallankumousta. Siis        kodinhoitaja löytää alastoman   on herkullinen ja jokainen
Jussi Koivunen (kapteeni), Marjut Immonen (kodinhoitaja)                         mitä ihmettä!              ukkelin Erikan seurassa.     näyttelijä pääsee tekemään
ja Lenin.                                                                                      huippuroolin. Näyttelijäkaar-
                                                      Hypätään ajassa taaksepäin ja      Eikä kekkuli ole kuka tahansa,  tissa ovat tänä vuonna Pauliina
                                                     vuoteen 1907. Eletään joulun       vaan Tukholmaan pakeneva     Häkkinen, Arttu Immonen,
                                                     jälkeisiä päiviä ja merikapteeni     Lenin.Saako kodinhoitaja talon  Marjut Immonen, Jussi Koi-
                                                     on kuin tulisilla hiilillä. Taloon    maineen säilymään ja pysyykö   vunen, Marja Pulkkinen ja
                                                     on saapumassa uusi morsian,       Lenin kapteenilta piilossa?    Eija Vihavainen.Lisäksi uutena
                                                     Miina, ja kaiken pitää sujua       Löytyykö hiiri ennen Miinan    kasvona nähdään Leppävirta-
                                                     kuin itse keisarinna olisi tulossa.   saapumista vai pakeneeko uusi   lainen teatterikonkari Markku
                                                     Tilannetta ei helpota se, että      mamma ennen aikojaan takai-    Kuosmanen. Kesäkuun lopulla
                                                     hurskas kodinhoitaja kertoo       sin Iloiseen majakkaan? Kun    ensi-iltansa saava näytelmä on
                                                     nähneensä hiiren ja juuri jyr-      talossa vielä ramppaa postiaan  nimensä perusteella herättänyt
                                                     sijöitä Miina pelkää enemmän       hakeva yksinkertainen naapuri,  ihmetystä ja mielenkiintoa.
                                                     kuin mitään muuta. Kodin-        ei kapteeni totisesti ole ainoa, Mutta kuten ei nimi miestä pa-
                                                     hoitaja pitää tiukkaa kuria       jolla on tuli hännän alla.    henna,tai näytelmää,niin luvas-
                                                     kapteenin tyttärelle Erikalle ja                      sa on todellinen naurupommi.
                                                                          Lenin jäillä on tuore kotimai-
                                                                          nen farssi, joka naurattaa joka

Partaharjun kesäteatterissa Tatu Pekkarisen näytelmä, Annikki Sahan ohjaus

                 KAUNIS VEERA                              Joroisten Kesäteatteri:         Virtasalmen teatteri ry esittää
                 eli balladi Saimaalta                                              kesällä 2018 kotimaisen farssin:
                                                     Teuvo ja
                 Partaharjun Suuri Iltanuotiopaikka,                   Paperitaivas
                 Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
                                                     Ensi-ilta ke 25.7. klo 19
                 Su 10.6. klo 18.00 Ensi-ilta                      Muut esitykset
                                                     to 26.7. klo 19
                 To 2.8. klo 18.00 Ke 8.8. klo 18.00                   su 29.7. klo 14 ja 18
                                                     ti 31.7. klo 19
Yhteydenotot:           La 4.8. klo 13.00 To 9.8. klo 18.00                   ke 1.8. klo 19
                                                     pe 3.8. klo 19
Henna 050 5444 762 tai      Su 5.8. klo 18.00 La 11.8. klo 15.00                  la 4.8. klo 14              LENIN JÄILLÄ
                                                     Lipun hinnat 15/12€
horanen10@gmail.com        Ti 7.8. klo 18.00 Su 12.8. klo 18.00                  Tiedustelut 044 713 1111

Liput myös netistä: nettilippu.fi             Pieksämäen

Liput: 14€, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, ryhmät  seutuopiston

(> 10 henkeä) & nuoret 12-18-v. 12€, lapset alle 12-v 0€ Näytelmäpiiri Seutuopisto

           TEATTERI ESTATE ESITTÄÄ                                                    Hällinmäen nuorisoseurantalo,
                                                                          Juvantie 607 Virtasalmi

                                                                          To 28.6. klo 18.00

                                                                          Su 1.7. klo 18.00

5.7.–26.8.2018 SYVÄLAHDEN VIIHDEKESKUS, KANGASNIEMI                                                Ti 3.7. klo 18.00         LIPPUVARAUKSET

          TIEDUSTELUT JA MYYNTI: 040 1395 508/040 0225 487                                        To 5.7. klo 18.00         AINOASTAAN
          LIPUT: Norm. 25 €, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet 23 €                                                   PJEMUUIJAHSARSEJLI UIMTI00T045S400E60:36741957049948290145
                                                                          Su 8.7. klo 14.00 ja 18.00
          YHTEISTYÖSSÄ:                                                          Ti 10.7. klo 18.00
                                                                          To 12.7. klo 18.00
                                                                          Su 15.7. klo 14.00 ja 18.00

                                                                          Ti 17.7. klo 18.00        Liput 15/12€

                                                                          To 19.7. klo 18.00

6 Sinun Savon kesälehti 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11