Page 5 - SS190518uusi
P. 5

Keski- Kesä TEATTERIT                                                                                            Hotelli
Savon                                                                                                    Harjun-
                                                                                                       humina
Kaunis Veera Partaharjun kesäteatterissa
                                                                                                       – Kesäkarkelot
”Kaunis Veera se laivaan as-   ja Pertti Tamminen. Veerana     Prinsessa Armaada.”Lähtö Par-
tui Saimaan kanavalta juu.”    nähdään Niina Parkkonen       taharjun ison leirinuotion ran-                                                    Hotelli Harjunhuminassa
Partaharjun kesäteatteri     ja Richardina Jari Kaupinen.     nasta su 10.6. klo 18. Seuraavat
tarttui tänä vuonna Tatu     Zingalina on Pertti Tammi-      lähdöt ti 2.8. klo 18, la 4.8. klo                                                  vietetään juhlan aikaa.
Pekkarisen kirjoittamaan     nen.Veeran mustalaisvanhem-     13, su 5.8. klo 18, ti 7.8. klo 18,
Kauniin Veeran tarinaan.     pina, Daariana ja Salomona,     ke 8.8. klo 18, to 9.8. klo 18, la                                                   Tänä kesänä, tai viikonlop-
Näytelmä tunnetaan myös      kujeilevat Anni Kauppinen      11.8. klo 15, su 12.8. klo 18.                                                    puna luvassa on vähintään
nimellä ballaadi Saimaalta.    ja Jorma Juusonen. Yhteensä                                                                        polttarit, ristiäiset ja ainakin
Juonikuviot kietoutuvat      Partaharjun näyttämöllä häärii    ”Lähtöhön kellot jo soi, huo-                                                    yhdet häät. Hotellin johtaja-
mustalaistyttö Veeran ja     21 näyttelijää.           matkaa miehet ohoi,laskusiltaa                                                    pariskunta kuitenkin lähtee
kartanon poika Richar-                         jo nostetaan, köydetkin irti                                                     lyhyelle lomalle ja sijaishenki-
din rakkauden ympärille.      ”Ja sen tervahöyryn nimi oli    vaan ja vauhtia masinaan.”                                                      löstö jää pyörittämään hotellia
Vanhanaikaiset säätyerot     KUVA: Henna Oranen                                                                             yhdeksi aivan tavalliseksi vii-
kaatuvat, vai kaatuvatko?                           KUVAT: Harri Hinkka & Pihla Liukkonen                                             konlopuksi – tai siltä se aina-   Kruunalla kotiin,
                                                                                                       kin vaikutti vielä perjantaina.
 Tarjolla on romantiikkaa,                                                                                KUVA: Jussi MikkonenKylän baarilla leviää huhua,    Klaavalla Essolle
sydänsuruja, politiikkaakin ja                                                                                        että baari olisi siirtymässä
huumoria höystettynä mm.                                                                                           suuren ketjun alaisuuteen ja   niin kuin oltiin suunniteltu.
Hortto Kaalojen mustalais-                                                                                          samaa vauhtia työntekijät ja   Tule seuraamaan kesäkarkeloi-
musiikilla ja muilla tutuilla                                                                                        todennäköisesti asiakaskun-    ta Harjurannan nuorisoteatteri
sävelillä.                                                                                                  takin menisi vaihtoon. Lisäksi  ry:n esittämänä. Näytelmästä
                                                                                                       hotelliin saapuu yllättäen mitä  ei puutu rakkautta tai ro-
 Partaharjun näyttämön val-                                                                                         oudoimpia vieraita ja uuden    mantiikkaa eikä huumoria
loittavat ihastuttavat mustalai-                                                                                       sijaisjohtajan alaisena kaikki  ja musiikkia unohdeta. Tätä
set ja reippaat laivamiehet.                                                                                         ei mene tälläkään kertaa ihan   rakkaudesta teatteriin ja tal-
                                                                                                                        kootyöhön tehtyä esitystä ei
                                                                                                                        kannata jättää välistä.

 Näytelmän on sovittanut ja                                                                                         Mies ja              KUVA: Tarja Tomperi
ohjaa Annikki Saha. Musiikin                                                                                         Tango
sovittamisesta ja toteuttami-
sesta vastavat Jukka Ylönen

SYVÄLAHDEN VIIHDE-         Muistojeni             Paavilainen, Jere Pietarinen,    Kangaslammin Teatteriyh-                                                      set – välähdykset elämästä,
KESKUS, KANGASNIEMI,        albumit              Mari Posti, Tarja Pyhähuhta     distyksen eli kotoisammin                                                     unelmista ja todellisuudesta
ESITYSKAUSI 5.7.-26.8.2018                       ja Mimmi Rantala.          Kangaslammin Kesäteat-                                                       on nivottu yhteen tuttujen
                 kapellimestari: Sami Ruuti-                        terin tämän kesäinen, jär-                                                     musiikkikappaleiden avulla.
 Käsikirjoitus: Ilpo Tuoma-    ainen.                Ensi kesänä Syvälahden viih-    jestyksessään jo 19. näy-                                                     Se on mukaansatempaava
rila, ohjaus: Tarja Pyhähuhta,                     dekeskuksessa sykkivät jälleen    telmä, on Heimo Suden                                                       ja hauskan rehellinen tarina
                  ROOLEISSA: Olli Jokinen,      suomalaisen iskelmämusii-      kirjoittama Mies ja Tango.                                                     miehen koko elämänkaaresta.
                 Ville Kiljunen, Kaisa Mänty-     kin helmet. Teatteri EStaten     Näytelmän ovat ohjanneet
                 maa, Aapo Oranen, Susanna      musiikkinäytelmä Muistojeni     Iiris ja Tuomo Salmela,                                                       Elämä vilahtaa ohi vauhdilla
                                    albumit kuljettaa musiikin ja    Tuomo näyttelee myös näy-                                                     ja mies jää ihmettelemään
                                    viihteen keinoin sukupolvien     telmän miehen nimiosan.                                                      nuoruuden katoavaisuut-
                                    tarinaa sotien jälkeisestä ajasta  Näyttelijöitä on yhteensä                                                     ta. ”Miten sen saa takaisin?
                                    nykyaikaan.             6, jokaisella on useita eri                                                    Saako sitä ostaa jostain? Ki-
                                                      rooleja, lisäksi tarvitaan                                                     loittain? Metreittäin? Mis-
                                    Vuosikymmeniin mahtuu lu-      joukko avustajia lavastuk-                                                     tä? Luontaistuotekaupasta?
                                    kuisia tarinoita, hupaisia juttuja  sessa, puvustuksessa ja li-                                                    Kuntokoulusta? Proteiinia,
                                    ja koskettavia muistoja, albumi-   punmyynnissä. Näytelmän                                                      hölkkää, keilailua, hiihtoa,
                                    en aarteita niin vinyyleinä kuin   esityskuntoon saattaminen                                                     tanssia, kuntopyörä?” Vai
                                    vanhoina valokuvina. Tarinoi-    on yhteisöllinen harrastus.                                                    onko sittenkin aavan meren
                                    den parhaimpana mausteena on                                                                      tuolla puolen jossakin se
                                    Suomalainen iskelmämusiikki.     Elämänmakuinen musiik-                                                      maa, missä onnen kaukoran-
                                                      kinäytelmä tuiki tavallisen                                                    taan laineet liplattaa? Siellä
Äkkilähtö Tallinnaan                                            miehen tuiki tavallisesta elä-                                                   huolet huomisen voi jäädä
                                                      mästä kehdosta hautaan. Se                                                     unholaan?
Suomalaisen elämänmuo-      na 2015 kantaesitetyn komedian    lista istuinpaikkaa. Ilmoitathan   on kertomus yhden miehen
don merkillisyyksiä on ris-    ”Äkkilähtö Tallinnaan” kesällä    tarpeesta ennakkoon.         ponnisteluista toimeentulon                                                     Näytelmää esitetään heinä-
                 2018 kauniissa Isopappilan mil-                      ja avioliiton sekä perheen                                                     kuun puolivälissä yhteensä
teilykulttuuri.          jöössä. Osoite Iso-pappilantie 2.   Alueella palvelee ”Talliravin-   hyväksi sekä hänen rakkauk-                                                    9 kertaa, ensi-ilta on per-
                                    tola Kaneliässä”sekä koululuok-   sistaan ja hänen unelmistaan.                                                   jantaina 13.7. Kaikki esityk-
 Varustamot ovat vieneet iloi-   Istumapaikkoja katetussa kat-    kien väliaikapuffetti. Ryhmien    Näytelmän lyhyet kohtauk-                                                     set ovat sisätiloissa upeasti
sia matkaajia Viroon ja Ruotsiin somossa on yli 600:lle katsojalle.  on mahdollista tilata väliaika-                                                                     peruskorjatussa Viljolahden
jo vuosikymmeniä. Päähenki-    Lisäksi liikuntarajoitteisille kat- tarjoilu ennakkoon.                                                                           Toukolassa.
lömme työtön Unski on lähes    sojille on rakennettu helposti
mahdottoman tehtävän edessä    saavutettava aitio. Tilaan sopii   Esitykset ajalla 1.7.-14.7.2018
mutta siitä saatavan palkkion   joko 6 pyörätuolia tai 10 taval-   sekä yönäytös 11.8.2018. Esityk-
toivossa hän uhmaa kohtaloa                      sen kesto väliaikoineen n. 2,5 h.
ja käy haparoiden matkaan.
Kapuloita rattaisiin työntää   Kuvassa Markku Sohlman (Kale) ja Markku Huovinen (Unski) .
niin muut matkustajat kuin
uusi halpalaivayhtiö Smile mie-  KUVA: Sari Heikkilä
histöineen.Vauhdikas komedia
jossa esiintyy koko suomalaisen
kansan kirjo Putin juustoa
hakevasta mummosta aina
kipeästi naisennälkäiseen me-
tallimieheen tarjoaa kutkuttavia
hetkiä suomalaisuuden äärellä.

 Mäntyharjun Näytelmäkerho
esittää Markku Hyvösen vuon-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10