Page 10 - SS190518uusi
P. 10

Mölkky on kehitelty 1990-lu-
                                                 vulla lahtelaisessa Tuoteren-
                                                 kaassa, jonka nimi on ny-
                                                 kyisin Lahden Työn Paikka.
                                                 Päijät-Hämeessä toimiva
                                                 yhtiö valmentaa heikossa
                                                 työmarkkina-asemassa ole-
                                                 via työhön. Mölkyssä tarvi-
                                                 taan yksinkertaiset välineet
                                                 sekä sopivassa suhteessa
                                                 taitoa ja onnea. Mölkkyä
                                                 voivat pelata yhdessä sekä
                                                 nuoret että vanhat. Etenkin
                                                 kesämökeillä pelistä on tullut
                                                 suosittu.

Mölkky koukuttaa                                         Mölkkykerho Lahti ry kuuluu Lahden Kortteliliigan mölkky-
MM-kisoihin asti                                         jaostoon. Mölkkyyn perehdyttämisvierailulla MK Lahti käy
                                                 Virkamiesklubilla Varkaudessa 15. kesäkuuta kello 18.00 ja
TEKSTI: Tiina Kontro-Heiskanen                                  Harjurannan Kylätuvalla 16. kesäkuuta kello 9.00. Paikalla
                                                 lahtelaiset Kortteliliigaa edustavat maailmanmestarit.

                                on virallinen kisaväline myös   Naapurimaassa Ruotsissa kil-    eita ja osallistujia olisi tullut
                                kansainvälisissä kilpailuissa.  paillaan lähinnä Suomi-Seuro-    joihinkin kisoihin lisääkin,
                                                 jen innoittamana. Euroopassa    mutta maatalouslomittajia ei
                                Suomalaisiin juuriin       aktiivista on myös Belgiassa,    saatu enempää.
                                suhtaudutaan sympaattisesti   Saksassa, Sveitsissä, Turkissa,
                                                 Hiidenmaalla ja Tallinnassa.     Mölkyssä kilpaillaan yksin
                                 Mölkkykerho Lahti ry tuo    Mölkky on kulkeutunut myös     tai kahden, kolmen tai neljän
                                Mölkkyä tunnetuksi kilpai-    Amerikkaan. Huhtikuulta       hengen joukkuein. Pelattavien
                                lumielessä. Aktiivisen kilpai-  syyskuun alkuun kilpailuja on    erien määrä vaihtelee ja koke-
                                lun lisäksi MK Lahti tekee    joka viikonloppu ja Suomessa    muksen karttuessa aloitushei-
                                näytösluonteisia vierailuja ja  Mölkkyä pelataan kilpailumie-    ton merkitys korostuu. Joskus
                                kesäkuussa saamme joukkueen   lessä Keski-Suomen tienoille    voi olla jotain erikoissääntöjä,
                                Varkauteen.           asti. Talviaikaan suomalaiset    kuten pysty- tai sivuheitot.
                                                 joukkueet harjoittelevat halli-
                                 –Tarkoitus on, että kaikki ha- olosuhteissa, joissa järjestetään  –Tähän on helppo jäädä
                                lukkaat pääsisivät kokeilemaan. myös kilpailuja.          koukkuun. Helppo peli, mutta
                                Empaattisella otteella tuodaan                    kuitenkin sopivasti haastetta,
                                lajia tutuksi. Voidaan myös   Mielikuvitus antaa         hyvä paketti. Tätä voi pelata
                                opastaa ja antaa neuvoja, mutta mahdollisuuksia           nuoret ja vanhat, miehet ja
                                jokainen löytää oman heitton-                    naiset. Mielikuvitus on vapaa,
                                sa, kertoo Jake Ropponen.     Ropponen kertoo Keski-Suo-     laji antaa mahdollisuuksia
                                                 malaisesta muutaman sadan      ja sääntöjä voi muokata. Voi
                                 Mölkyn MM-kisoja on jär-    asukkaan kylästä Mahlusta,joka   tehdä omannäköistään, jos
                                jestetty vuodesta 2004 Mölkyn  on ottanut Mölkyn omakseen.     haluaa. Tämä on myös elävää
                                kotimaassa Suomessa. Parina                     kansanperinnettä kuten vaikka
                                vuotena kisat on pidetty Rans-  –Sunnuntaisin on treenit ja    eukonkantokin. Kilpaurheilu-
                                kassa ja Tšekissä ja tänä vuon- ne on sovitettu siten, ettei lypsy puolta haluaisi kuitenkin myös
                                na kisataan taas Suomessa.    satu samaan aikaan. Mahlusta    nostattaa, jotta saataisiin lisää
                                Elokuussa Poriin odotetaan    tulee kisoihin useita joukku-    harrastajia, sanoo Ropponen.
                                saapuvaksi yli 300 joukkuetta.
                                                   MK Lahti
                                 –Ranskassa on vahva puis-      joukkuekuvassa.
KUVA: Jake Ropponen                       topeliperinne ja valmiita pe-
                                                                                                                          KUVA: Jake Ropponenlipaikkoja ja siellä voi pela-
Jake Ropponen tunnetaan myös nimellä Jäykkäkäsi.        ta ulkona ympäri vuoden.
                                Ranskassa on huikeeta menoa,
Mölkky on juurtunut suomalaiseen kesään ja maas-        siellä osataan myös suunnitella
toutunut erilaisiin tilanteisiin. Heittopeli soveltuu      upeita tapahtumajulisteita.
kaikenikäisille ja säännöt ovat varioitavissa. Mölkky      Ranskan avoimiin kilpailuihin
on myös kilpailulaji SM- ja MM-tasoille asti. Erityistä     on tulossa toukokuussa 600
viehätystä puinen heittopeli on herättänyt Ranskassa      joukkuetta. Ranskalaisille tämä
ja laji on tuttu muuallakin Euroopassa. Mölkky on        on eksoottinen juttu ja Mölkyn
päässyt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön          pitää olla nimenomaan suo-
luetteloon.                           malainen Mölkky. Ylipäätään
                                virallisissa kisoissa ei muilla
 Mölkky on ideoitu Päijät-   vuonna 2016 koulutuskonser-   heitetä, aitoon Mölkkyyn on
Hämeen koulutuskonsernin    nilta lautapelifirma Tactic Ga-  sympaattinen suhtautuminen,
Tuoterengas-yksikössä Lah-   mes Oy:lle. Erilaisia versioita kommentoi Ropponen.
dessa.Vuonna 1998 rekisteröi- pelistä on tullut markkinoille,
ty tavaramerkki on siirtynyt  mutta suomalainen Mölkky

10 Sinun Savon kesälehti 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15