Page 6 - Nettikaruselli1518
P. 6

NettiKARUSELLI

Tämänhetkistä...                            Tule mukaan kokemaan teatterin    kätköihin? Ja voiko enää mikään    Apteekit päivystävät
                                    tekemisen maaginen maailma      pelastaa kesää?               13.4.-20.4.
Vekara-Varkaus -viikon                         ammattiteatterin lavalla
Teatterin taikaa -kurssin                                           Revontulitassu kaupungissa      VARKAUS
ilmoittautuminen alkoi                          Kurssilla tutustumme näytel-    pohjautuu tarinoihin Vyörkan
                                    mään ja sen rakenteisiin. Kurs-   eli Varkauden syntyajoista ja hyö-  13.4.-15.4. 	 Varkauden Vanha Apteekki
Teatterin taikaa 2018 on näyt-  seen. Ensi-ilta on perjantai-iltana  silaiset valmistavat Iiris Salmelan dyntää siten myös saamelaista     		       Relanderinkatu 30, p. 017 266 4700
tämötaiteen ja yhteishengen   15.6.18. Muut kolme esitystä ovat   mittatilaustyönä kurssilaisille   satuperinnettä. Revontulitassun    16.4.-20.4.	  Taulumäen apteekki
lumoissa. Ryhmä harjoittelee   la-su 16.-17.6.18.           kirjoittaman näytelmän ”Revon-    ja lasten lisäksi tarinassa tavataan 		       Kauppakatu 58, p. 017 555 0300	
ja valmistaa intensiivikurs-                      tulitassu kaupungissa”.       mm. Willahäntä, Mettäkissa ja     		       Päivystysvuorossa oleva apteekki
silla satuseikkailun ”Revon-   Teatterin taikaa -kurssilla tulevat                    jopa itse Haltija.          		       on avoinna ma-pe 9-20,
tulitassu kaupungissa”, jota   tutuksi teatteri-ilmaisun perusteet.   Tässäpä pieni esimaku tule-                       		       la 9-17, su ja arkipyhinä 12-17
esitetään vekaraviikolla Var-  Ryhmän ohjaajana ja vetäjänä      vasta:                Tule tutkimaan ja tekemään
kauden Teatterin näyttämöllä.  on Varkauden Teatterin Tenho-                        teatteria oikeassa ympäristössä    PIEKSÄMÄKI
                 ohjaaja, teatteri-ilmaisunohjaaja    Alkoiko kaikki noitarummun     ja tsemppiseurassa.
 Näytelmää harjoitellaan vii-  Iiris Salmela.             kumahduksesta? Vai ukkosen                         13.4.-15.4.	  Pieksämäen 1. apteekki
kolla 23 maanantaista 4.6. ja                      jyrinästä? Joka tapauksessa las-   Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu   		       Kauppakatu 5-7, p. 020 798 1301
perjantaihin 8.6. klo 11-15.   Kurssille otetaan ilmoittau-     ten loma alkaa mökötyksellä ja    Varkauden Teatterin toimistoon    		       Päivystysviikolla ark. 8.30-19,
Vekara-viikolla harjoitellaan  tumisjärjestyksessä 15 teatterin    riitelyllä, eikä ollenkaan niin   puhelimitse puh. 044 364 8822.    		       la 8.30-19, su 11-19
maanantaista keskiviikkoon klo  tekemisestä kiinnostunutta lasta    kuin piti: uimisella, parkourilla
10-14 ja torstaina klo 16-19.  ja nuorta, iältään yli 8–vuotiaita.  ja kaikella muulla yhteisellä teke-  Kurssimaksu on 30€. Jos sa-      16.4.-20.4.	 Pieksämäen Uusi Apteekki
Torstai-iltana ryhmä osallistuu Osallistujat eivät tarvitse aikaisem- misellä. Kaiken lisäksi jokainen   masta perheestä tulee kaksi osal-   		      Keskuskatu 38, p. 015 348 752		
Kesäkadun Vekara -kulkuee-    paa kokemusta näyttämötyöstä, ai-   tuntuu saavan vihiä saamelaisten   listujaa on kurssimaksu 50 € / 2   		       Päivystysviikolla ark. 8.30-19,
                 noastaan vaaditaan sitoutuminen    kauan sitten jälkeensä jättäneestä  sisarusta.               		      la 9-19, su 11-19		
                 harjoitus- ja esitysaikatauluihin.   aarteesta, joka on kätketty Var-
                                    kauden sydämeen.           Järjestäjänä toimii Varkauden    		
                                                       Teatteri yhteistyössä Vekara-
                                     Kuka löytää aarteen, vai vai-    Varkauden kanssa.
                                    puuko se ikuisesti kaupungin
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11