Page 9 - Tuotekuvasto_2019
P. 9

KOPIO- JA TULOSTUSPAPERIT
                    Kopio- ja tulostuspaperit valkoiset

YES - Hyvä tietää                           Paperi on hyvin elävä materiaali. Kosteuden ja lämpötilan vaihteluil-
                                   la on suuri vaikutus. Siksi on tärkeää huomioida, miten paperi reagoi
Paperi on uusiutuva materiaali, ja sitä voidaan kierrättää tehok-   ympäröivän ilman ominaisuuksiin.
kaasti. Tuotteet ovat kestävän kehityksen mukaisia koko elinkaarensa Jos ympäröivä ilma on kosteampi kuin paperi, paperikuidut imevät
ajan metsästä kierrätykseen. Puuraaka-aine hankitaan kestävästi    kosteutta ja turpoavat. Jos ilma on kuivempaa kuin paperi, paperin
hoidetuista metsistä.                         kuitu vapauttaa omaa kosteuttaan ja kutistuu.
Tuotantoprosessissa noudatetaan työ- ja tuoteturvallisuusvaatimuk-
sia ja minimoidaan jätteen määrä, veden ja energian kulutus sekä
vaikutukset ympäristöön.

EU Ecolabel : FI/011/001                       EU Ecolabel : FI/011/001                         PAPERIT JA TULOSTUS

KOPIOPAPERI YES SILVER                            KOPIOPAPERI YES BRONZE
MULTIFUNCTION
                                       Monipuolinen ja helppokäyttöinen toimiston yleispaperi. Sujuva
Monipuolinen ja helppokäyttöinen toimiston yleispaperi. Sujuva        tulostus ja erinomainen tulostusjälki. Kaksipuoleinen tulostetta-
tulostus ja erinomainen tulostusjälki. Kaksipuoleinen tulostet-       vuus. Arkistokelpoinen. CIE-valkoisuus 150.
tavuus. Sopii myös väritulostukseen. Arkistokelpoinen. CIE-
valkoisuus 164.                               TUOTE NIMI               PAKKAUS

TUOTE NIMI               PAKKAUS                235907       A4 80 g/500     5 240 RSI

235926          A4 80 g/500 5 240 RSI

Valitse paperi käyttötarkoituksen mukaan

                    Mustavalko Väri Mustavalko Väri Mustavalko Väri                  Digi-
                                                             tulostus
                    kopionti kopiointi       laser           laser inkjet  inkjet
                                                             ***
                    *** ** *** ** *** **
                                                                 2019
                    *** * *** * *** *
                                                                    7
                    *** * *** * *** *

                    ** *** ** ***

                      ***   * *** * ***                         *
                    *** suositus
                           ** hyvä suorituskyky               * sopiva
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14